tehnica de finantare in comertul international

CUPRINS
Cap.I    Introducere.    Noi    tehnici     în     finanţarea     comerţului
internaţional................. pag 2
              1.1.         Finanţări         specifice         tranzacţiilor
comerciale...................................... pag 3
      1.2. Definirea surselor de finanţare: factoring, forfetare,
           franchising,
      leasing................................................................
      .......pag 4
         1.3.     Apariţia    leasing-ului    în    relaţiile     comerciale
internaţionale................pag 7
Cap.II               Conţinutul                operaţiunii                de
leasing............................................................. pag 11
                                   2.1.                              Noţiuni
generale....................................................................
.......... pag 11
            2.2.       Caracteristici       ale        operaţiunii        de
leasing............................................pag 14
                2.3.           Prezentarea            formelor            de
leasing......................................................pag 16
        2.4.   Avantaje,   dezavantaje   şi   riscuri   de   operaţiuni   de
leasing................ pag 25
Cap.III.     Mecanismul     de     funcţionare     a     operaţiunii      de
leasing.............................pag 30
         3.1.     Tehnica     de     iniţiere     a     operaţiunilor     de
leasing..................................pag 30
       3.2.  Modul   de   derulare   şi   finanţare   a   operaţiunilor   de
leasing................pag 31
      3.3. Calculul ratei de leasing şi contabilizarea operaţiunilor
                                                                          de
leasing.....................................................................
...............pag 43
Cap.IV.                            Contractul                             de
leasing.....................................................................
......pag 50
                 4.1.            Contractul            de            leasing
internaţional..................................................pag 55
           4.2.      Cadrul      general      al      operaţiunilor       de
leasing.......................................pag 58
Cap.V     Cadrul      de      desfăşurare      al      operaţiunilor      de
leasing..................................pag 65
      5.1. Condiţii necesare pentru utilizarea leasing-ului. Cadrul  juridic
           şi       cel       fiscal       al       operaţiunilor        de
      leasing..........................................pag 65
       5.2.  Prezentarea   unor   societăţi   de   leasing   înfiinţate   în
România............pag 75
Cap.VI.                             Concluzii                             şi
propuneri...................................................................
.........pag 85
                                    Studiu                                de
caz.........................................................................
..................pag 89
Anexe.......................................................................
...............................pag 123
Bibliografie................................................................
..............................pag 125

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu