Primarul, autoritate executiva a administratiei publice locale

                                   Cuprins
                                 Capitolul 1
                        ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LOCALĂ.
   1. Unităţile administrativ-teritoriale şi reprezentarea lor publică  8.
    2. Principiile de bază ale organizării şi funcţionării administraţiei
                           publice locale…... …11
          2.1 Principiul autonomiei locale………………………………………………….…..12
         2.2 Principiul descentralizării……………………………………………….…….…..15
    2.3. Principiul deconcentrării serviciilor publice…………………………………..…18
         2.4. Principiul eligibilităţii…………………………………………………...………..23
          2.5. Principiul legalităţii………………………………………………………...……..24
       2.6. Principiul consultării cetăţenilor în problemele locale de
                          interes deosebit…….....25
                                 Capitolul 2
      CONSIDERAŢII GENERALE ÎN CEEA CE PRIVEŞTE AUTORITATEA EXECUTIVĂ A
             ADMINITRAŢIEI PUBLICE LOCALE………………………………………………………27
                 2.1.Primarul…………………………………………………………..………..29
           2.2. Alegerea şi statutul primarului………………………………………….31
                                 Capitolul 3
                 mandatul primarului………………………………………………....36
           3.1. Conflictul de interese…………………………………………………………..….38
           3.2. Incompatibilităţi ……………………………………………………...………...…40
                 3.3.Încetarea şi suspendarea mandatului de
                        primar…………………………..……......42
                                 Capitolul 4
               atribuţiile primarului………………………………………………....48
                     4.1. Actele primarului…………………………………………………………….…..59
     4.2. Drepturile şi obligaţiile primarului……………………………………........……60
        4.3. Răspunderea primarului……………………….....……………………….....…..62
                                 Capitolul 5
          APARATUL DE SPECIALITATE AL PRIMARULUI……………………………………...68
                                 Capitolul 6
      PROTECŢIA LEGALĂ A PRIMARULUI ÎN CALITATEA SA DE ALES LOCAL………78
                Concluzii………………………………………………………………………………………79
               Bibiliografie……………………………………………………………………………………81

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu