Analiza Pietei si a Potentialului Intern al SC Panificatie Moldova SRL

Cap I – Baza de informații
1.1 – Prezentarea societății pag 4
1.2 – Obiectul de activitate pag 5
1.3 – Prezentarea activelor și a pasivelor societății pag 6
1.4 – Principalii clienți ai societății pag 12
Cap II – Analiza pieței
2.1 – Principalii concurenți pag 13
2.2 – Prezentarea sectorului în care activează societatea pag 15
2.3 – Analiza mediului concurențial pag 16
2.4 – Analiza structurii concurențiale pag 20
2.5 – Analiza poziției concurențiale pag 22
2.6 – Modelul Boston Consulting Grup pag 24
Cap III – Analiza potențialului intern
3.1 – Analiza resurselor umane pag 27
3.2 – Analiza mijloacelor fixe pag 33
3.3 – Analiza mijloacelor circulante pag 38
Cap IV – Concluzii și recomandări pag 40

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu