Fuziune si achizitii de firme

                                           CUPRINS
   |Cuprins.............................................................|1  |
|....................................................................|   |
|..                                                                  |   |
|Capitolul 1. Factorii determinanţi ai achiziţiilor şi fuziunilor de |2  |
|firme                                                               |   |
|1.1. Motivaţiile de natură economico - financiară………………………………..     |2  |
|1.1.1. Sinergia de natură                                           |3  |
|operaţională……..................................…...............    |   |
|1.1.2. Sinergia de natură                                           |6  |
|financiară..........................................................|   |
|.......                                                             |   |
|Capitolul 2. Mecanisme şi tehnici de achiziţionare de firme         |8  |
|                    2.1. Selectarea potenţialilor candidaţi.........|9  |
|…..................................………………                           |   |
|                    2.2. Riscurile şi veniturile implicate de o     |10 |
|potenţială achiziţie sau fuziune ..............                     |   |
|                    2.3. Potenţialul de integrare a firmei vizate în|12 |
|noua structură ..................................                   |   |
|                    2.4. Evaluarea fuziunilor şi                    |12 |
|achiziţiilor........................................................|   |
|.............                                                       |   |
|                           2.4.1. Evaluarea                         |13 |
|patrimonială.................…............................…………..……..|   |
|                           2.4.2. Evaluarea fluxurilor              |14 |
|monetare...............…..............................…...……..      |   |
|                           2.4.3. Evaluarea                         |16 |
|mixtă....................................…..........................|   |
|....…...……..                                                        |   |
|                    2.5. Încheierea tranzacţiei. Oferta publică de  |17 |
|cumpărare..........................................                 |   |
|                    2.6. Negocierea                                 |19 |
|achiziţiilor........................................................|   |
|...............................                                     |   |
|                    2.7. Rolul băncilor şi al consultanţilor în     |21 |
|procesul de achiziţie.................................              |   |
|                    2.8. Provocările integrării                     |24 |
|postachiziţie.......................................................|   |
|..............                                                      |   |
|Capitolul 3. Achiziţiile de firme în sectorul de distribuţie pe     |24 |
|piaţa internaţională                                                |   |
|                    3.1. Fragmentarea pieţei de retail raportat la  |25 |
|obiceiurile de consum........................                       |   |
|                    3.2. Concentrarea pieţei de retail pe plan      |26 |
|internaţional.............................................          |   |
|                    3.3. Achiziţiile şi fuziunile anului 2007 pe    |29 |
|plan internaţional...................................               |   |
|Capitolul 4. Studiu de caz: preluarea reţelei Artima de către grupul|32 |
|Carrefour                                                           |   |
|Bibliografie                                                        |43 |
|....................................................................|   |
|...........................................................         |   |

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu