OBLIGATIILE PROFESIONALE ALE COMERCIANTILOR

                                   CUPRINS
      Obligaţiile profesionale ale comercianţilor
      Capitolul 1: Noţiuni introductive
      1. Noţiuni generale despre obligaţiile profesionale ale
comercianţilor
      2. Noţiunea de comerciant
      3. Calitatea de comerciant
      4. Condiţiile de exercitare a activităţii comerciale, a profesiei de
comerciant
      Capitolul 2 : Publicitatea prin registrul comerţului
                 Secţiunea I :
      A. Rolul publicităţii prin registrul comerţului
      B. Organizarea publicităţii prin registrul comerţului
            1. Precizări prealabile
            2. Structura organizatorică
            3. Documentele de publicitate
            4. Caracterul publicităţii efectuate prin registrul comerţului
                 Secţiunea II :
      C. Efectuarea înregistrărilor în registrul comerţului
            1. Obligaţia comercianţilor privind înregistrarea în registrul
comerţului
            2. Înmatricularea în registrul comerţului
            3. Înregistrarea menţiunilor în registrul comerţului
            4. Procedura efectuării înregistrărilor în registrul comerţului
            5. Controlul legalităţii înregistrărilor în registrul
comerţului
      D. Efectele înregistrărilor în registrul comerţului
            Rolul de publicitate al înregistrărilor
      E. Calea de atac împotriva înregistrărilor efectuate în registrul
comerţului
      F. Sancţiunile nerespectării obligaţiei privind efectuarea
înregistrărilor în registrul comerţului
            a) Precizări prealabile
            b) Amenzile civile
            c) Sancţiuni penale
      Capitolul III : Organizarea şi ţinerea contabilităţii activităţii
comerciale
      1. Importanţa organizării şi ţinerii contabilităţii activităţii
comerciale
      2. Reglementarea legală
      3. Obligaţia organizării şi conducerii contabilităţii
            a) Persoanele obligate să organizeze şi să ţină
contabilitatea proprie
            b) situaţia " micilor comercianţi"
      4. Organizarea şi conducerea contabilităţii
            a) Principii generale
            b) Registrele de contabilitate
            c) Situaţii financiare anuale
      5. Sancţiunile pentru nerespectarea dispoziţiilor legale     privind
organizarea şi conducerea contabilităţii
            a) Precizări prealabile
            b) Amenzile contravenţionale
            c) Sancţiuni penale
      Capitolul IV : Exercitarea comerţului în limitele concurenţei licite
      1. Noţiunea de concurenţă
      2. Concurenţa licită şi concurenţa ilicită
      3. Protecţia împotriva practicilor anticoncurenţiale şi a
      concentrărilor economice
      4. Combaterea concurenţei neloiale sau ilicite
Pagini 76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu