PROCESUL BUGETAR LOCAL

                                   CUPRINS
CAPITOLUL 1. Scurtă introducere în sfera bugetelor …………...………..1
      1.1. Legătura finanţe-buget…...………………………………………….1
      1.2. Clasificări conceptuale…………....……………………….………...1
           1.2.1. Legea finanţelor publice………………………...………….1
           1.2.2. Bugetul Public Naţional şi sistemul bugetar………………. 6
           1.2.3. Bugetul general consolidat..…………………….…………..9
           1.2.4. Participarea Bugetului Public la repartizarea
P.I.B…..……..9
           1.2.5. Componentele Bugetului Public.Scurtă caracterizare……..10
           1.2.6. Alte concepte privind bugetul……………………………..12
CAPITOLUL 2. Aspecte privind procesul bugetar în
România..................13
      2.1 Consideraţii generale……………….……………………………….13
      2.2. Elaborarea proiectului Legii bugetare anuale…………….………...13
      2.3. Aprobarea Legii bugetare anuale şi a cifrelor bugetare.……………15
      2.4. Execuţia bugetară………...…………………………………………16
           2.4.1. Execuţia părţii de cheltuieli….…………………...………..18
           2.4.2. Execuţia părţii de venituri…..……….……………………..21
           2.4.3. Execuţia de casă a bugetului de stat.………………………22
             2.4.4. Încheierea execuţiei bugetare. Aprobarea contului
              general şi
           a rezultatelor execuţiei……………………………………………24
      2.5. Controlul execuţiei bugetare …………………………….…………26
CAPITOLUL 3. Procesul bugetar în cazul unităţilor administrativ-
teritoriale.Particularităţile bugetelor locale…………….…………………..27
      3.1. Aspecte generale privind veniturile şi cheltuielile bugetelor
      locale…………………………………………..………………………...27
      3.2. Structura veniturilor şi cheltuielilor bugetelor…………………..….38
           3.2.1. Structura veniturilor………………………………………..39
                 3.2.1.1. Veniturile curente(fiscale şi nefiscale)……………39
                 3.2.1.2. Veniturile din capital……………………………...44
                 3.2.1.3. Veniturile cu destinaţie specială…………………..44
                 3.2.1.4. Veniturile excepţionale……………………………45
           3.2.2. Structura cheltuielilor……………………………………...45
                 3.2.2.1. Structura cheltuielilor care se prevăd în bugetele
                 proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
                 Municipiului Bucureşti şi ale Municipiului Bucureşti, din
                 punct de vedere al clasificaţiei
                 funcţionale…………………………………….46
                 3.2.2.2. Structura cheltuielilor care se prevăd în bugetele
                 proprii ale comunelor, oraşelor, municipiilor, sectoarelor
                 Municipiului Bucureşti şi ale Municipiului Bucureşti,
                 conform clasificaţiei
                 economice…………………………....................................52
      3.3. Alte aspecte esenţiale privind procesul bugetar local……………....54
                 3.3.1. Procesul bugetar în cazul unităţilor administrativ-
                 teritoriale…………………………………………………...57
                 3.3.1.1. Elaborarea proiectului de buget public local………57
                 3.3.1.2. Aprobarea bugetului local…………………………58
                 3.3.1.3. Execuţia bugetară………………………………….58
                 3.3.1.4. Încheierea exerciţiului bugetar…………………….61
                 3.3.1.5. Controlul execuţiei bugetare………………………62
      3.4. Finanţarea instituţiilor şi serviciilor publice………………………...62
      3.5. Concluzii şi competenţe.Responasabilităţile privind efectul unui
                 buget
      local “sănătos” : autonomia locală………………………………………63
CAPITOLUL 4. Concluzii şi propuneri. Studiu de caz privind bugetul
Municipiului Piteşti pe anii 2003, 2004 şi 2005…………………………...…67
BIBLIOGRAFIE……………………………………………………………83
ANEXE
Pagini 105

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu