ASPECTE DIN ISTORIA ADMINISTRATIEI PUBLICE ROMANESTI

                                   CUPRINS
INTRODUCERE.................................................................
.....................................................1
CAPITOLUL I
STATUL ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ LA
DACI........................................................3
      I.1. Organizarea geto-dacilor în epoca
      prestatală...........................................................3
   1. I.2. Întemeierea statului geto-dac şi organizarea
      acestuia..............................................6
      I.3. Statul şi administraţia publică în Dacia
      romană...................................................... 8
      I 4. Organizarea social-politică şi administrativă a
      Daciei............................................12
      I.5. Normele de conduită în cadrul obştii
      săteşti............................................................13
CAPITOLUL II
STATUL ŞI ORGANIZAREA ADMINISTRAŢIEI  ÎN PERIOADA FEUDALĂ..........16
      II.1. Instituţii şi administraţie romano-bizantină la Dunărea de
      jos...............................16
      II.2. Condiţiile istorice în feudalismul timpuriu (secolele III-
      VIII)...............................18
      II.3. Premisele apariţiei formaţiunilor statale
româneşti................................................20
      II.4. Ţara, ca formă principală de organizare
politică....................................................21
      II.5. Organele politice şi administrative ale
„ţărilor”.....................................................23
      II.6. Consideraţii asupra legii ţărilor
române.................................................................25
      II.7. Organizarea de stat şi a administraţiei în Ţara Românească şi
Moldova în feudalismul
dezvoltat...................................................................
.............................................28
      II.8. Organele centrale în Ţările
Române......................................................................
30
      II.9. Organizarea de stat şi a administraţiei în Transilvania, în evul
mediu..................34
      II.10. Organele centrale de stat în Voievodatul
Transilvaniei.......................................36
      II.11. Organizarea de stat a Principatului Transilvaniei în perioada
1541 – 1683........39
      II.12. Organizarea administrativ-teritorială şi administraţia publică
a Ţărilor Române în feudalismul
dezvoltat...................................................................
.............................................42
CAPITOLUL III
ORGANIZAREA DE STAT ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN ŢĂRILE ROMÂNE ÎN EPOCA
TURCO-FANARIOTĂ  ŞI LA ÎNCEPUTUL EPOCII MODERNE..................48
      III.1. Organizarea de stat a Ţării Româneşti şi a Moldovei în epoca
      regimului turco-
      fanariot...............................................................
      ............................................................50
      III.2. Organizarea administrativ-teritorială în perioada
      fanariotă..................................53
      III.3. Organizarea de stat în perioada premergătoare Unirii
      Principatelor Române......54
      III.4. Transilvania – provincie a Imperiului habsburgic. Organizarea
      de stat şi administrativ-teritorială
      .......................................................................
      ..........................59
CAPITOLUL IV
IV. ORGANIZAREA DE STAT ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  ÎN PERIOADA 1859 -
1918........................................................................
................................................................... 63
      IV.1. Evoluţia organizării de stat şi a administraţiei publice în
      perioada domniei lui Al. I.
      Cuza...................................................................
      .............................................................63
      IV.2. Organizarea de stat şi administraţia publică în perioada 1866 –
      1918..................66
CAPITOLUL V
V. ORGANIZAREA DE STAT ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ  A TRANSILVANIEI ÎN
PERIOADA LIBERALISMULUI AUSTRIAC (1861 -1867) ŞI A DUALISMULUI AUSTRO
–UNGAR (1867 -
1918).......................................................................
...................71
      V.1. Organizarea de stat a Transilvaniei în perioada liberalismului
      (1861 - 1867)......71
      V.2. Transilvania în perioada dualismului austro-ungar (1868 - 1918).
      Reprimarea şi lupta românilor împotriva statului austro-
      ungar............................................................76
CAPITOLUL VI
VI. STRUCTURA DE STAT ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ
ÎN ROMÂNIA MARE (1918 -
1938).......................................................................
..............80
      VI.1. Făurirea statului naţional unitar român şi implicaţiile ei
      asupra organizării statale şi a administraţiei publice
      româneşti..............................................................
      ..................80
      VI.2. Organizarea provinciilor unite cu
      România.........................................................82
      VI.3. Organizarea de stat a României
      Mari...................................................................
      83
      VI.4. Organizarea administrativ teritorială a României
      Mari.......................................86
CAPITOLUL VII
VII. ORGANIZAREA DE STAT ŞI ADMINISTRAŢIA PUBLICĂ ÎN TIMPUL CONSTITUŢIEI
DIN 1938 ŞI AL DICTATURII ANTONESCIENE...............................89
    VII.1. Contextul politic în care s-a adoptat Constituţia din 1938 şi
conţinutul acesteia ..89
    VII.2. Organizarea de stat şi organizarea administrativă în perioada
1938 – 1940..........90
    VII.3. Organizarea de stat şi organizarea administrativă în perioada
1940 – 1944..........94
CONCLUZII...................................................................
.........................................................97
BIBLIOGRAFIE................................................................
....................................................100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu