analiză economică la Direcţia Silvică

CUPRINS
CAPITOLUL 1 - Prezentare Generală
1.1.Managementul mediului
    înconjurător................................................ . .4
1.2.Organe competente în problema implementării
             managementului de mediu în România ………………………………… .5
1.3Atribuţiile  şi funcţionarea ministerul apelor şi protecţiei  mediului…..
    6
CAPITOLUL II Mediul – factor de bază  al existenţei umane
2.1. Criza mediului – o întoarcere   la mit………………………………   8
2.2. Omul şi mediul înconjurător………………………………………….9
2.3.Conţinutul                         şi                         importanţa
mediului........................................................10
2.4.                                                             Trăsăturile
mediului....................................................................
........14
2.5. Impactul activităţii industriale asupra
mediului..................................15
2.6. Resursele materiale ale biosferei şi impactul
uman............................16
CAPITOLUL III  Problema mediului – cadrul legislativ şi reglementările
specifice
3.1. Aspecte privind protecţia
mediului.....................................................20
3.2. Legislaţii la nivel
O.N.U.....................................................................21
3.3          Legislaţia           la           nivelul           comunităţii
europene...........................................22
3.4. Legislaţia pe probleme de mediu din
România...................................24
CAPITOLUL IV -Probleme moderne ale ecologiei
4.1. Aspectele fundamentale ale
ecologiei................................................ 25
4.2. Modelarea în
ecologie....................................................................
.... 26
4.2.1. Modelul logic (ML)
4.2.2. Modelul Matematic (MM)
4.2.3. Modelul similar (MS)
4.2.4. Modelul analogic(MA)
CAPITOLUL V - Managementul resurselor forestiere
5.1. Pădurea în concepţie
ecosistemică......................................................28
5.2.                Polivalenţa                funcţională                 a
ecosistemelor..............................................28
5.2.1.            Funcţia             de             protecţie             a
apelor............................................................31
5.2.2.Funcţia de protecţie a terenurilor şi
solurilor....................................32
   5.2.3.Funcţia de protecţie contra factorilor climatici
   şi                         industriali                          dăunători
   .........................................................................3
   4
5.2.4.                              Funcţia                               de
recreere....................................................................
......36
5.2.5. Funcţia ştiinţifică şi de ocrotire a genofondului
    şi                                                          ecofondului
    forestier...............................................................
    ........37
5.3.Evaluarea economică şi eficienţa în
silvicultură.................................37
5.3.1.                               Metode                               de
evaluare....................................................................
.....38
CAPITOLUL VI Politici manageriale în domeniul
protecţie
mediului....................................................................
.................40
6.1.Seria de standarde ISO
14000............................................................42
6.2.Cadrul                            normativ                            al
standardelor.........................................................45
6.3.Sisteme de Management de
Mediu.....................................................48
      6.3.2. Avantajele Sistemului de Management de Mediu ................51
      6.3.1.Elemente specifice ale sistemului de management de mediu.52
      6.3.3.      Cerinţele      Sistemului      de      Management       de
Mediu.....................53
6.4.Instrumentele                     Managementului                      de
Mediu.......................................... 56
   6.4.1.                             Auditul                             de
mediu.......................................................................
 59
6.5.Strategii     şi      politici      naţionale      de      mediu      în
România........................... 62
      6.5.1.Instrumentele politicii de
mediu..............................................64
      6.5.2. Planul Strategic de Acţiune şi
      Planuri               de                Implementare                în
           România................................................65
6.6.Instrumente ale Managementului de Mediu
din                                                               Legislaţia
românească..................................................................
........67
      6.6.1.                            Studii                            de
impact......................................................................
68
CAPITOLUL  VII -Studiu de caz- analiză economică la
Direcţia Silvică
    Piteşti.................................................................
    ...............69
7.1.Organizarea şi funcţionarea Regiei Naţionale a
Pădurilor...................70
7.2.        Situaţia        actuală        a        Direcţiei        silvice
Piteşti............................................71
      7.2.1.Structura                                               fondului
forestier......................................................71
      7.2.2.Mărimea     fondului     forestier     şi     repartiţia      pe
deţinători..............71
      7.2.3.Compoziţia
pădurilor...............................................................72
      7.2.4.Clasele                                                       de
vârstă......................................................................
73
      7.2.5.Vârstele de
tăiere.....................................................................7
4
      7.2.6. Fondul de producţie şi
productivitatea...................................75
      7.2.7.Posibilitatea
pădurilor..............................................................76
      7.2.8.Regenerarea         şi           tratamentele           aplicate
pădurilor......................76
      7.2.9.                        Definirea                         pieţei
lemnului........................................................76
CAPITOLUL VIII Oportunităţii privind perfecţionarea structurii
organizatorico-funcţionale şi activităţii tehnico economice a Direcţiei
Silvice
Piteşti.....................................................................
......................  78
CAPITOLUL IX Strategia dezvoltarii activităţii tehnico-economice
                a Direcţiei Silvice Piteşti în perioada 2000-
                 2002................................... 81
              9.1.Conservarea şi apărarea integrităţii fondului
                     forestier.......................81
                           9.2.Valorificarea masei
   lemnoase.............................................................82
                         9.3 Lucrări de îngrijire a
   arboretelor.........................................................83
                              9.4. Regenerarea
pădurilor...................................................................
                                   .....84
                          9.5.Starea de sănătate a
  pădurilor............................................................. 85
                                    9.6.
Investiţii..................................................................
                       ........................... 85
9.7. Accesibilitatea
pădurilor...................................................................
..87
9.8. Produse
lemnoase....................................................................
...........88
9.9Activitatea                                                    economico-
financiară.........................................................89
9.9.1 Activitatea economico-financiară în anul
2000................................90
CAPITOLUL X
–Concluzii..................................................................
...94

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu