dignosticare si evaluare a riscului

CUPRINS
CAPITOLUL 1. RISCUL SI INCERTITUDINEA IN ECONOMIA DE
PIATA.......................................................................
.....6
                  1. Contextul aparitiei notiunii de
                     risc.......................6
                  2. Clasificarea formelor de
                     risc................................8
                  3. Prezentare din punct de vedere teoretic si
                         conceptual a riscurilor
               intreprinderii....................9
                  4. Consideratii generale asupra solvabilitatii
                     intreprinderii..........................................
                     .............13
               Prezentarea subiectului studiului de
               caz.......................15
CAPITOLUL 2. ANALIZA RISCULUI ECONOMIC (DE
EXPLOATARE)...........................................................20
                           2.1.   Aprecierea riscului de exploatare
structural........21
                  2. Pragul de rentabilitate si riscul de exploatare.....21
                  3. Analiza flexibilitatii
                     intreprinderii......................27
                  4. Sensibilitatea rezultatului in raport
                         cu nivelul de
               activitate........................................28
                  5. Analiza riscului economic prin metoda
                         direct
               –costing.....................................................3
               0
                  6. Analiza raportului risc –
                     eficienta......................32
               Studiu de
               caz...........................................................
               ......36
CAPITOLUL 3. ANALIZA RISCULUI FINANCIAR (AL
INDATORARII)...........................................................43
                  1. Riscul operatiunilor financiare
                         pe termen
               scurt....................................................44
                  2. Riscul operatiunilor financiare
                         pe termen
               lung....................................................45
                           3.3.    Structura  financiara a
intreprinderii...................48
                  4. Influenta riscului asupra
                         rentabilitatii
               financiare........................................49
                  5. Efectul de levier
                     financiar..................................50
                           Studiu de
caz.................................................................59
CAPITOLUL 4. ANALIZA RISCULUI DE FALIMENT
(INSOLVABILITATEA).............................................65
                  1. Conceptul de intreprindere in dificultate............66
                  2. Cauzele falimentului
                     intreprinderii.....................68
                  3. Analiza statica a riscului de faliment pe
                         baza bilantului
               patrimonial.................................72
                  4. Analiza riscului de faliment prin
                         metoda
               ratelor.....................................................75
                  5. Analiza riscului de faliment prin
                         metoda
               scorurilor................................................77
                  6. Modelul Bancii Comerciale Romane
                         pentru estimarea riscului de
               faliment..................81
                  7. Analiza functionala a riscului de faliment..........85
                  8. Analiza dinamica a riscului de faliment
                         prin metoda
               fluxurilor.........................................88
               Studiu de
               caz...........................................................
               ......90
               Situatii financiare obtinute prin retratarea
               documentelor contabile de
               sinteza................................94
CAPITOLUL 5. ANALIZA STRATEGICA A RISCULUI....................99
                  1. Coordonate ale analizei strategice a riscului.......99
                  2. Riscul in extinderea activitatii
                     intreprinderii......105
CAPITOLUL 6. CONCLUZII FINALE ASUPRA GRADULUI
                           DE RISC SI
INCERTITUDINE...................................107
                           6.1.    Concluzii si recomandari privind
activitatea
                                     intreprinderilor
analizate.....................................107
                  2. Greseli de management – surse primare
                     de
                     risc....................................................
                     ............ 112
ANEXE.......................................................................
.............................115
BIBLIOGRAFIE................................................................
......................127

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu