Reorganizarea judiciara si falimentul societatilor comerciale

      CUPRINS
Introducere.................................................................
................................................4
CAPITOLUL I.
Consideraţii generale privind SOCIETATEA     COMERCIALǍ
1.1.     Cauzele     care     au     determinat     crearea     societăţilor
comerciale.....................6
1.2.           Originea          şi          evoluţia           societăţilor
comerciale.............................................6
1.3.           Noţiunea          de           societate           comercială
............................................................8
1.4.          Reglementarea         juridică         a          societăţilor
comeciale.....................................8
1.5.            Tipuri           de           societăţi           comerciale
.................................................................9
1.6.         Constituire        şi         funcţionarea         societăţilor
comerciale.................................14
1.6.1.             Actele        constitutive        ale        societăţilor
comerciale........................................14
1.6.2.               Funcţionarea          societăţilor           comerciale
......................................................23
CAPITOLUL II
 PROCEDURA  REORGANIZǍRII  JUDICIARE  ŞI  A FALIMENTULUI
2.1.             Dificultăţile      din       activitatea       societăţilor
comerciale.........................................33
2.2.          Noţiunea   procedurii    reorganizării    judiciare    şi    a
falimentului..........................34
2.3.     Caracterele    procedurii    reorganizării    judiciare    şi     a
falimentului......................35
2.4.   Condiţiile  aplicării  procedurii  reorganizării   judiciare   şi   a
falimentului ..... ...36
2.4.1.                           Insolvenţa                      debitorului
............................................................................
.........36
2.5.    Participanţii   la   procedura   reorganizării   judiciare   şi    a
falimentului..................39
2.5.1.                                                            Instanţele
judecătoreşti...............................................................
.....................39
2.5.2.                                                          Judecătorul-
sindic......................................................................
......................40
2.5.3.
Administratorul.............................................................
...................................41
2.5.4.
Lichidatorul................................................................
......................................43
2.5.5.              Adunarea             creditorilor.             Comitetul
creditorilor.................................................44
2.5.6.  Adunarea  generală  a  membrilor  sau  a   asociaţilor/acţionarilor.
Reprezentantul        membrilor        sau         asociaţilor/acţionarilor.
.............................................................45
2.5.7. Conţinutul şi desfăşurarea procedurii de reorganizare judiciară şi  a
falimentului
............................................................................
..................................46
2.5.7.1.                                                            Cererile
introductive................................................................
.............46
2.5.7.2.       Deschiderea    procedurii     şi     efectele     deschiderii
.....................................48
   2.5.7.3.      Regimul    actelor    juridice    anterioare    deschiderii
procedurii...................52
2.5.7.4.                            Primele                          măsurii
............................................................................
55                   2.5.7.5.                     Planul                  de
reorganizare................................................................
..58                                                                2.5.7.6.
Reorganizarea...............................................................
.........................63                                         2.5.7.7.
Falimentul..................................................................
............................64
2.5.8.       Răspunderea  pentru  aplicarea   procedurii   de   reorganizare
judiciară                 şi                 a                  falimentului
............................................................................
...................................75
2.5.8.1.                                                         Răspunderea
patrimonială..........................................................75
2.5.8.2.                                                         Răspunderea
penală......................................................................
.........77
CONCLUZII
............................................................................
.....................79
Bibliografie
............................................................................
........................82

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu