Statutul Deontologic al Functionarului Public

CUPRİNS
    COORDONATELE DEONTOLOGİCE ALE FUNCŢİEİ PUBLİCE
    DEONTOLOGİA FUNCŢİONARİLOR PUBLİCİ
2.1. Noţiunea de „funcţionar public”. Apariţia şi evoluţia funcţionarilor publici.
2.2. İzvoarele deontologiei funcţionarului public
2.3. Profesionalizarea şi organizarea funcţionarilor din administraţia publică
      2.4. Concluzii privind deontologia administrativă
      3.   LEGİSLAŢİA ROMÂNEASCĂ PRİVİTOARE LA OBLİGAŢİİLE                                     PROFESİONALE ALE FUNCŢİONARİLOR PUBLİCİ
      3.1. Aspecte privind funcţia publică şi funcţionarii publici
      3.2. Clasificarea funcţiilor publice şi a funcţionarilor publici
      3.3. Agenţia Naţională a Funcţionarilor Publici
      3.4. Drepturile şi îndatoririle funcţionarilor publici
      3.4.1. Drepturile funcţionarilor publici
      3.4.2. Îndatoririle funcţionarilor publici
      3.5. Cariera funcţionarilor publici
      3.5.1. Recrutarea funcţionarilor publici
      3.5.2. Promovarea funcţionarilor publici
      3.6. Modificarea, suspendarea şi încetarea raportului de serviciu
      3.7. Răspunderea funcţionarilor publici
      4.   PERSONALUL VAMAL
      4.1 Scurta prezentare a activităţii personalului vamal din cadrul birourilor vamale şi a     direcţiilor judeţene pentru accize şi operaţiuni vamale
      4.2. Statutul personalului vamal
      4.2.1. Funcţiile publice generale şi specifice din cadrul Autorităţii Naţionale a                  Vămilor
      4.2.2. Drepturi şi indatoriri specifice ale personalului vamal
      4.3. Codul de conduită a funcţionarilor publici din cadrul autorităţii vamale
      4.3.1. Conduita profesională a funcţionarului public vamal
     4.3.2. Conduita personalului vamal cu funcţii de conducere
     4.3.3. Obligaţii privind aplicarea şi respectarea prevederilor Codului de conduită al               funcţionarului public din cadrul autorităţii vamale
    4.3.4. Răspunderea în cazul nerespectării prevederilor prezentului Cod de conduită
    4.4. İncompatibilităţi şi conflicte de interese pentru personalul vamal
Anexă
BİBLİOGRAFİE
75 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu