Capelanul in Inchisori - Tehnici si Metode de Recuperare a Detinutilor

CUPRINS:
    ARGUMENT
INTRODUCERE
CAPITOLUL I.  PRIVIRE GENERALĂ
                         1.1. Originea biblică
                         1.2. Scurt istoric al lucrării de capelan
                         1.3. Cine este capelanul?
                         1.4. Declaraţia de misiune a capelanului
                         1.5. Codul etic al capelanului        
                    1.6. "Cele zece porunci" ale capelanului
CAPITOLUL II.  CAPELANUL ÎN PENITENCIAR
                               2.1. Capelanul în contextul socio - politic românesc
                               2.1.1. Libertatea credinţelor religioase şi interzicerea constrângerilor religioase
                         2.1.2. Libertatea de credinţă şi cult
                         2.1.3. Statutul capelanului
                         2.2. Capelanul şi identitatea sa pesonală
                           2.3. Capelanul şi identitatea sa profesională
                           2.4. Funcţia capelanului de închisoare
2.5. Capelanul şi drepturile fundamentale ale deţinuţilor
                         2.6. Slujba de capelan în penitenciar şi slujirea lui Isus
                         2.6.1. Modelul de slujire a lui Isus
                       2.6.2. Obiectivul lui Isus -persoana
                       2.6.3. Caracteristicile slujirii
                       2.6.4. Accentele slujirii
                       
2.7. Slujirea capelanului într-un cadru multiconfesional
CAPITOLUL III.  RELAŢIA CAPELANULUI CU PERSONALUL ANGAJAT       DIN PENITENCIAR
                         3.1. Personalul angajat al penitenciarului
3.2.Acceptarea capelanului între membrii personalului angajat
                         3.3. Confidenţialitatea capelanului
                         3.4. Consilierea la locul de muncă
                         3.5. Stresul gardianului
                         3.5.1. Definiţia stresului
                       3.5.2. Etapele stresului
                       3.5.3. Accente specifice ale stresului gardianului
                       3.6. Intervenţia capelanului în tratarea stresului gardianului
CAPITOLUL IV.  TEHNICI ŞI METODE DE RECUPERARE A
                                  DEŢINUŢILOR
 4.1. Privire de ansamblu asupra condiţiei deţinutului
4.2. Dimensiuni etice şi filosofice în universul penitenciar. Sănătatea morală a deţinuţilor
4.3. Consecinţe psihologice ale privării de libertate
                          4.4. Depresia deţinutului
                          4.4.1. Accente specifice ale depresiei deţinutului
                         4.4.2. Modelul de consiliere a depresiei oferit de Isus
                         4.4.3. Caracteristicile unui consilier eficient
                         4.4.4. Diminuarea depresiei la deţinuţii expuşi la risc înalt de suicid
4.5. Rolul capelanului în tratarea deţinuţilor expuşi la risc înalt de suicid
                         4.6. Homosexualitatea - flagelul penitenciarelor
                         4.6.1. Considerente generale
                       4.6.2. Considerente etice
                       4.6.3. Considerente pastorale
                                4.6.4. Cauze generale care conduc la un comportament homosexual
                                4.6.5. Cauze specifice mediului penitenciar care conduc la un comportament homosexual
4.6.6. Metode generale de tratament a homosexualităţii în închisori
4.6.7. Rolul capelanului în tratarea deţinuţilor homosexuali
                         4.7. Reintegrarea socială a deţinuţilor
                         4.7.1. Reintegrarea socială a deţinuţilor privită în contextul românesc
                                4.7.2. Familia - factor de reuşită a integrării sociale postpenale
                                4.7.3. Propunere privind combaterea cauzelor care duc la producerea fenomenelor infracţionale 
CONCLUZII                 
       
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu