ANALIZA CATEGORIILOR DE PRETURI IN CONTEXTUL LIBEREI CONCURENTE

                                   CUPRINS
CAP.          1.          Noţiuni          introductive.           Definirea
preţurilor.....................................…5
CAP. 2. Influenţa cererii, ofertei şi costului asupra preţului………..……….9
             2.1.    Metode    generale    de    fixare     a     preţurilor
….………...............……13
CAP. 3. Definirea preţului extern……………….....................…….………15
          3.1.Preţ extern – preţ internaţional………………….................…….19
CAP. 4. Conţinutul preţurilor externe……....………………………….......25
CAP. 5. Categorii de preţuri practicate în cadrul schimburilor economice
          internaţionale………………………………………………......…….28
          5.1. Cotaţiile de bursă…………………………………........…....…..28
          5.1.1. Schema de calcul a preţului de vânzare pe  baza  cotaţiilor
de
bursă.......................................................................
.............................31
          5.2. Preţul de licitaţie…………....................…………......………….34
                 5.3.        Preţul        de         tranzacţie         sau
negociat….....................……………….35
      5.3.1.Metode şi tehnici de fundamentare a preţurilor
                                                                          de
      tranzacţie.............................................................
      ..........................38
          5.4. Preţul de listă sau de catalog……………………................……41
          5.5. Preţul de acord……………………………………......................41
CAP. 6. Preţurile în cadrul schimburilor economice
      internaţionale                                                     ale
României…........................................................…
          6.1. Factorii care acţionează şi determină nivelul  şi  conţinutul
preţurilor externe………………………………...............................………
                          6.1.1.                 Cererea                  şi
oferta………........................................................….
6.1.2.Concurenţa……..........................................................
.........…..
                  6.1.3.         Costul         şi          caracteristicile
produsului…......................................
                                  6.1.4.                         Obiectivele
întreprinderii………………..................................
           6.1.5.Constrângerile   legale,   reglementările   şi   politicile
comerciale...
            6.2.   Stabilirea    preţurilor    produselor    exportate    şi
importate…….........
                       6.2.1.              Preţurile              produselor
importate…….......................................…
                       6.2.2.              Preţurile              produselor
exportate…………...................................
CAP. 7. Măsuri cu caracter financiar practicate de diferite ţări
      pentru influenţarea preţului de export şi pentru
      stimularea
      exporturilor...........................................................
      .............
CAP.   8.   Studiu   de   caz:   Stabilirea   preţurilor   la   intern    şi
export.....................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu