LANSAREA EURO

CUPRINS
      Introducere………………………………………………………...1
      Capitolul 1. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN…………….3
            1. SISTEMUL MONETAR EUROPEAN…………………….........3
                 1. Raportul Werner - precursor al Raportului Delors…….4
                 2. Şarpele monetar european…………………………..7
                 3. Sistemul Monetar European……………………………..18
      Capitolul 2. ACORDURILE DE LA MAASTRICHT……………19
            2.1 ASIMETRIILE SISTEMULUI MONETAR EUROPEAN……19
            2.2 RAPORTUL DELORS…………………………………………..44
            2.3 TRATATUL UNIUNII EUROPENE…………………………...55
      Capitolul 3. LANSAREA EURO………………………………………62
            3.1 DE LA O PIAŢĂ COMUNĂ LA O MONEDĂ UNICĂ……….62
               3.1.1. Triunghiul incompatibilităţii……………………………..62
               3.1.2. Pledoarie pentru o monedă unică………………………...65
               3.1.3. Analiza în optica bilanţ a Uniunii Monetare…………….66
               3.1.4.   Este   Uniunea    Europeană    o    zonă    monetară
optimală?.....69
               3.1.5. De la Piaţa Unică la euro…………………………………73
            3.2 CREAREA EURO………………………………………………75
               3.2.1. Constrângerile legate de trecerea la euro……………….77
               3.2.2. Scenariul trecerii la euro…………………………………80
               3.2.3. Euro şi politicile economice………………………………85
          3.3 PREZENTAREA BANCNOTELOR ŞI MONEDELOR EURO.99
      Capitolul      4.      ROLUL      MONEDEI      EURO      PE       PLAN
INTERNAŢIONAL……………………………………………………………...103
            4.1 EURO - MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ…………………….103
               4.1.1. Uniunea Europeană în lume……………………………..103
               4.1.2. Spre un Spaţiu Comun European……………………….119
            4.2 EURO - MONEDĂ INTERNAŢIONALĂ…………………….119

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu