Piata de capital si dezvoltarea economica

                                               Cuprins
CAP.1 STUDII CU PRIVIRE LA CORELAŢIA DINTRE STRUCTURA  SISTEMULUI  FINANCIAR
ŞI CREŞTEREA ECONOMICĂ
1.1 STRUCTURA SISTEMULUI FINANCIAR
1.2 TRĂSĂTURI ESENŢIALE ALE CELOR DOUĂ SISTEME
      FINANCIARE
1.3 GLOBALIZAREA FINANCIAR-MONETARĂ
CAP.2 PIAŢA  DE  CAPITAL  ŞI  DEZVOLTAREA  ECONOMICĂ:  RELAŢIE  DIRECTĂ  SAU
CAUZALITATE INVERSĂ
2.1 CADRUL LEGAL DE DESFASURARE AL PIEŢEI DE
      CAPITAL
2.2 PIAŢA DE CAPITAL, DEZVOLTAREA ECONOMICĂ  ŞI  LIBERALIZAREA  CONTULUI  DE
CAPITAL
CAP.3 PIEŢELE DE CAPITAL ÎN ECONOMIILE EMERGENTE ŞI ÎN TRANZIŢIE
   1. SISTEME FINANCIARE ALE ECONOMIILOR ALE ECONOMIILOR ÎN TRANZIŢIE
3.2 PERSPECTIVELE  PIEŢELOR  DE  CAPITAL  DIN  ECONOMIILE  EMERGENTE  ŞI  ÎN
TRANZIŢIE
CAP.4. PIAŢA DE CAPITAL DIN ROMÂNIA
      4.1.MEDIUL DE AFACERI
4.2. PARTICIPANŢII PE PIAŢA DE CAPITAL
Bibliografie
110 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu