Contabilitatea financiara si contabilitatea de gestiune

CUPRINS
         Introducere……………...........…………………………………………………………1
    1.    Schimbările  care  au  avut  loc  în  cadrul  sistemului  contabil
actual......…….....……...7
1. Compatibilităţi şi incompatibilităţi între contabilitatea romănească  şi
   cea anglo- saxonă……………………………………………………………………………………...7
2. Contabilitatea financiară şi  contabilitatea  de  gestiune  ca  parte  a
   sistemului contabil al întreprinderii……………………………………………………………………………...10
   1.2.1.Definire,  obiective  şi  funcţii  principale  ale  contabilităţii
   financiare şi de gestiune…………………………………………………………………………………..10
   1.2.2.Paralelă între  contabilitatea  financiară  şi  contabilitatea  de
   gestiune…………….…11
   1.2.3.Schimbările   care   au   avut   loc    în    sistemul    contabil
   românesc……………………....13
3. Perspectivele aplicării noului  sistem  de  contabilitate  al  agenţilor
   economici    din    România    în     procesul     de     formare     al
   costurilor……………………………………….……………..22
4.    Aspecte    generale    legate    de     cheltuieli     la     nivelul
   întreprinderii…………………………...26
   1.4.1. Definirea cheltuielilor şi diferenţa dintre  noţiunea  de  “cost”
   şi noţiunea de     “cheltuială” ……………………………………………………………………..……….26
   1.4.2. Clasificarea cheltuielilor…………………………………………………..………28
    2.     Urmărirea   şi   controlul   cheltuielilor   de   exploatare   în
contabilitatea financiară......31
2.1. Prezentarea activităţii desfăşurate de S.C. Elco S.A.,  ca  context  al
formării cheltuielilor
                                                                          de
exploatare..................................................................
....................................................31
2.2. Tratamentul contabil al activităţii desfăşurate de S.C.Elco  S.A.  prin
conturile de venituri
                                                                          şi
cheltuieli..................................................................
....................................................
   3.   Urmărirea şi controlul cheltuielilor de exploatare în
contabilitatea de gestiune ....40
3.1.Prezentarea    locurilor    de    costuri    şi    a    locurilor     de
profit………………………………...…40
3.2.Conversia cheltuielilor de exploatare din contabilitatea  financiară  în
contabilitatea de
gestiune....................................................................
.......................................................... 41
3.3.Calculaţia   costurilor   în   cadrul   activităţii   de    construcţii-
montaj…..………………………52
                                     Concluzii                            şi
propuneri...................................................................
...............................53
          Anexe
Anexa
1...........................................................................
..........................................................56
Anexa
2...........................................................................
..........................................................57
Anexa
3...........................................................................
..........................................................59
Anexa
4...........................................................................
..........................................................60
Anexa
5...........................................................................
..........................................................64
Bibliografie................................................................
.....................................................65

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu