Managementul resurselor umane - MANAGEMENTUL SI GRUPUL UMAN

  INTRODUCERE ………………………………………………………….
 CAPITOLUL 1. IMPORTANŢA RESURSELOR UMANE ……………...
      1. Rolul  şi  particularitãţile  resurselor  umane  în   cadrul
              organizaţiei ……………………………………………………...
      2. Conceptul de management al resurselor umane ……………..
      3. Obiectivele managementului resurselor umane ……………...
  CAPITOLUL 2. ORGANIZAREA  EFICIENTĂ  A  ACTIVITĂŢII DE
                             PERSONAL ……………………………………………..
       1. Elaborarea strategiei şi a politicii de personal ……………....
       2. Stabilirea necesarului de personal …………………………....
       3. Asigurarea numericã şi calitativ structuralã a necesarului de
          personal ……………………………………………………..
       4. Calificarea   şi  ridicarea   pregãtirii  profesionale   a
          personalului ……………………………………………………
       5. Motivarea şi promovarea personalului ………………………
       6. Evaluarea performanţelor şi remunerarea personalului …...
       7. Asigurarea  condiţiilor normale de muncã …………………..
  CAPITOLUL 3. MANAGERII ŞI RESURSELE UMANE ……………...
       1. Pregãtirea managerialã a conducãtorului …………………...
       2. Stiluri de comportament managerial ………………………...
       3. Raţionalizarea activitãţii manageriale ……………………….
  CAPITOLUL 4. MOTIVAŢIE ŞI MANAGEMENT ……………………..
        1. Motivaţie şi comportament uman ……………………………
        2. Dimensiunile motivaţiei ………………………………………
        3. Categorii de motivaţii …………………………………………
        4. Satisfacţia în muncã …………………………………………..

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu