Aspecte privind organizarea de audit financiar-contabil

                                CAPITOLUL  1
                       NOŢIUNI DE BAZĂ PRIVIND AUDITUL
                             FINANCIAR-CONTABIL
                1.1. EVOLUŢIA  AUDITULUI  FINANCIAR-CONTABIL
                1.2. CONCEPTUL  DE  AUDIT  FINANCIAR-CONTABIL
                  1.3. ROLUL  AUDITULUI  FINANCIAR-CONTABIL
                  1.4. FORME  DE  AUDIT  FINANCIAR-CONTABIL
                 1.5. INTERNAŢIONALIZAREA  PIEŢEI  AUDITULUI
 1.6. ORGANIZAŢIILE  INTERNAŢIONALE  DE  EXPERŢI CONTABILI  ŞI  DE  AUDITORI
                                CAPITOLUL  2
                  AUDITUL  FINANCIAR-CONTABIL  ÎN  ROMÂNIA
   2.1. CADRUL  LEGAL  AL  ORGANIZĂRII  ACTIVITĂŢII  DE  AUDIT FINANCIAR-
                                  CONTABIL
                    2.2. AUDITORUL – LIBER  PROFESIONIST
2.2.1. IMAGINEA ŞI PRINCIPIILE PROFESIEI
2.2.2. REGULI  DE  ATRIBUIRE  A  CALITĂŢII  DE  AUDITOR
2.2.3. REGULI  DE  CONDUITĂ  ETICĂ  ŞI  PROFESIONALĂ  A AUDITORULUI
2.2.4. RĂSPUNDEREA  AUDITORULUI  LIBER  PROFESIONIST
  2.3. ORGANIZAREA  ACTIVITĂŢII  DE  AUDIT  FINANCIAR-CONTABIL  ÎN  ROMÂNIA
2.3.1. ORGANIZAREA    ŞI   ATRIBUŢIILE   CAMEREI  AUDITORILOR   DIN
ROMÂNIA
2.3.2. ROLUL, ATRIBUŢIILE   ŞI   DREPTURILE   MINISTERULUI   FINANŢELOR   CA
AUTORITATE  PUBLICĂ
2.3.3. NORMELE DE REFERINŢĂ ALE AUDITULUI FINANCIAR–CONTABIL
2.3.3.1. NORMELE PROFESIONALE DE LUCRU
2.3.3.2. NORME GENERALE DE COMPORTAMENT PROFESIONAL
2.3.3.3. NORME DE RAPORTARE PRIVIND EXPRIMAREA OPINIILOR
                                 Capitolul 3
                    SOCIETĂŢILE  (CABINETELE)  DE  AUDIT
                       3.1.  CARACTERISTICI  GENERALE
          3.2. STRUCTURA  ORGANIZATORICĂ  A  UNUI CABINET DE AUDIT
              3.3. NORME  INTERNE  ALE  CABINETULUI  DE  AUDIT
                          Concluzii  şi  propuneri
Anexe

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu