Contabilitatea cheltuielilor, contabilitatea veniturilor si determinarea rezultatului exercitiului la BRD

                       CUPRINS
Cap 1. Prezentare generală………….………….……………………...5
        1.1 Istoric şi informaţii generale…………………………….………………….5
        1.2Apratul bancar ……………………………………………………………….8
        1.3 Sistemul bancar………………………….…………………….…………….8
        1.4 Organizarea sistemului bancar……………………………………………..10
           1.4.1 Structura teritorială a băncilor comerciale……………………………..10
           1.4.2 Structura funcţională a băncilor comerciale……………………………11
           1.4.3 Conducerea societăţilor bancare………………………………………..12
             1.5        Principii       generale       ale       organizării
contabilitaţii……………….……………13
        1.6 Evaluarea patrimoniului unităţilor bancare…………………………………16
        1.7 Registrele de contabilitate…………………………………………………..18
Cap 2. Structura cheltuielilor, structura veniturilor şi determinarea
            rezultatului exerciţiului ………………………..……………..20
        2.1 Definirea şi structura cheltuielilor băncii…………………   ……………...20
        2.2 Prezentarea cheltuielilor băncii……………………………   ……………...21
        2.3 Definirea şi structura veniturilor băncii…………………………………   ..23
        2.4 Prezentarea veniturilor băncii……………………………………………   .24
        2.5 Determinarea rezultatului exerciţiului……………………………………   26
Cap 3. Organizarea contabilităţii sintetice a cheltuielilor, a veniturilor
            şi a rezultatului exerciţiului …………………………  ……...30
        3.1 Contabilitatea sintetică a cheltuielilor…………………………… … …….30
      3.1.1. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor de exploatare  bancară
… …….30
      3.1.2. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu  personalul…………  ……
..44
      3.1.3. Contabilitatea  sintetică  a  cheltuielilor  cu  impozitele  şi
taxele……..  .45
       3.1.4.  Contabilitatea  sintetică  a  cheltuielilor  cu  materialele,
lucrările şi
           serviciile executate de terţi………………………………………   . 46
       3.1.5.  Contabilitatea   sintetică   a   cheltuielilor   diverse   de
exploatare………. .48
       3.1.6.  Contabilitatea  sintetică  a   cheltuielilorcu   amortizările
privind
           imobilizările necorporale şi corporale………………………………49
      3.1.7. Contabilitatea sintetică a cheltuielilor cu provizioane şi
            pierderi din creanţe nerecuperabile………………………………….50
          3.1.8.     Contabilitatea      sintetică      a      cheltuielilor
exceptionale…………………..54
      3.1.9.  Contabilitatea  sintetică  a  cheltuielilor  cu  impozitul  pe
profit    ………56
        3.2 Contabilitatea sintetică a veniturilor…………………………….…    …….56
      3.2.1. Contabilitatea sintetică a veniturilor din activitatea de
            exploatare bancară…………………………………………   ………56
      3.2.2. Contabilitatea sintetică a veniturilor diverse din  exploatare…
 ………64
      3.2.3. Contabilitatea sintetică a veniturilor din provizioane şi din
           recuperări de creanţe amortizate……………………………   ………66
           3.2.4.      Contabilitatea      sintetică      a      veniturilor
exceptionale…………………..…69
      3.2.5. Contabilitatea sintetică a veniturilor din reluarea rezervei
            generale pentru riscul de credit……………………………………..71
             3.3      Contabilitatea      sintetică      a      rezultatului
exerciţiului…………………………71
Cap 4. Reflectarea în contabilitate a  cheltuielilor,  a  veniturilor  şi  a
             determinării rezultatului exercitiului………………………73
         4.1  Reflectarea   în   contabilitate   a   operaţiunilor   privind
cheltuielile ………….73
         4.2  Reflectarea   în   contabilitate   a   operaţiunilor   privind
veniturile………   …..74
         4.3  Reflectarea   în   contabilitate   a   operaţiunilor   privind
determinarea
              rezulatului exercitiului……………………………………………   ……..75
        4.4 Concluzii şi propuneri…………………………………………   ………...76

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu