Contabilitatea si controlul TVA

                                   CUPRINS
CUPRINS     1
1. CONSIDERAŢII GENERALE     3
      1.1. SCURT ISTORIC     3
      1.2. DOMENIUL DE ACTIVITATE, SCURTĂ PRIVIRE GENERALĂ    4
      1.3. AMPLASAREA ŞI ORGANIZAREA FIRMEI. ORGANIZAREA FUNCŢIONALĂ ŞI DE
      PRODUCŢIE A SOCIETĂŢII 5
2. CONTABILITATEA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 10
      2.1. OBIECTIVELE ŞI FACTORII ORGANIZĂRII CONTABILITĂŢII TAXEI
            PE VALOAREA ADĂUGATĂ  10
      2.2. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII TAXEI PE VALOAREA
            ADĂUGATĂ   10
            2.2.1. DOCUMENTAŢIA PRIMARĂ 11
            2.2.2. EVIDENŢA OPERATIVĂ A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ  12
            2.2.3. ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII SINTETICE A TAXEI PE
                   VALOAREA ADĂUGATĂ    12
      2.3. REFLECTAREA ÎN CONTABILITATEA  A TAXEI PE VALOAREA
           ADĂUGATĂ    13
      2.4. DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ   17
3. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI FISCAL ÎN
      ECONOMIA DE PIAŢĂ      21
      3.1. ROLUL ŞI IMPORTANŢA CONTROLULUI FISCAL  21
      3.2. LOCUL ŞI ROLUL TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ CA
              PRINCIPAL IMPOZIT RELEVANT     25
            3.2.1. SFERA DE APLICARE A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ   25
            3.2.2. FAPTUL GENERATOR ŞI EXIGIBILITATEA TAXEI PE
                      VALOAREA ADĂUGATĂ 26
            3.2.3. BAZA DE IMPOZITARE  A TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 27
            3.2.4. COTA DE IMPOZITARE   28
            3.2.5. DECONTAREA TAXEI PE VALOAREA ADĂUGATĂ 30
4. ORGANIZAREA CONTROLULUI FISCAL PRIVIND
      TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ   33
      4.1. PREGĂTIREA CONTROLULUI 39
      4.2. ORGANIZAREA CONTROLULUI      41
5. EXERCITAREA CONTROLULUI FISCAL PRIVIND
      TAXA PE VALOAREA ADĂUGATĂ   43
      5.1. TIPURI DE CONTROL 43
      5.2. OBIECTIVE DE CONTROL   44
      5.3. COMPETENŢA, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ORGANELOR
             DE CONTROL      46
      5.4. PROCEDURI DE VERIFICARE PRIVIND TAXA PE VALOAREA
             ADĂUGATĂ  49
6. CONCLUZII ŞI PROPUNERI    57
ANEXE 59
BIBLIOGRAFIE     64

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu