Metode si tehnici de contabilizarea stocurilor

C U P R I N S
      CAP .I Prezentarea generală a stocurilor şi evaluarea acestora
1. Conţinutul şi structura stocurilor
2.  Principalele  categorii  de  stocuri   materiale,   gestionate   de   o
   întreprindere
3. Recunoaşterea şi evaluarea stocurilor. Principii şi reguli
   1.3.1. Recunoaşterea stocurilor şi a costului lor drept cheltuielă
1.4. Evaluarea stocurilor
      1.4.1. Evaluarea stocurilor la intrarea în patrimoniu
      1.4.2. Evaluarea stocurilor la ieşirea din patrimoniu
      1.4.3.  Evaluarea cu ocazia inventarierii
      1.4.4. Evaluarea stocurilor la bilanţ
      CAP.II. Gestiunea şi organizarea contabilităţii stocurilor
2.1. Organizarea sistemului informaţional contabil al stocurilor
      2.1.1. Organizarea contabilităţii analitice a stocurilor
      2.1.2. Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor
2.2. Gestiunea şi analiza stocurilor
      CAP.III:. Contabilitatea stocurilor
3.3 Contabilitatea materiilor prime şi a materialelor consumabile
3.2. Contabilitatea produselor
      3.2.1. Contabilitatea produselor finite
      3.2.2. Contabilitatea semifabricatelor
      3.2.3. Contabilitatea produselor reziduale
3.3. Contabilitatea mărfurilor
      CAP. IV. Evaluarea şi contabilitatea stocurilor la SC TITAN SRL
4.1. Prezentare generală a societăţii SC TITAN SRL
4.2.Evaluarea stocurilor la SC TITAN SRL
4.3. Contabilitatea analitică şi sintetică la SC TITAN SRL
4.4. Documente primare folosite la SC TITAN SRL
4.5. Principalele operaţiuni contabile realizate la SC TITAN SRL
78 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu