Tranzactiile futures si cu optiuni la BMFM SIBIU

                                   CUPRINS
CAP.  I.  BURSA – INSTITUŢIE  MODERNĂ A PIEŢEI……………………...…....5
                         1.1.        Bursa:         definire,          scop,
trăsături……………………………….…………5
                         1.1.1.Definire şi  scop…………………………………………..………...5
               1.1.2.  Elemente  definitorii……………………………………..………..5
                  1.2. Un  istoric  al burselor……………………………………………..……..7
                         1.3.        Funcţiile         bursei         într-o
economie………………………………………..9
                  1.4. Tranzacţii  bursiere……………………………………………………....11
CAP.  II.  ORGANIZAREA  PIEŢELOR  BURSIERE. BMFM SIBIU…………...13
             2.1.    Modul    de    organizare    şi    regimul    juridic
bursier……………………..13
         2. Managementul  bursei…………………………………………………..15
         3. Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu………………………….18
            2.3.1. Scurt istoric……………………………………………………….18
                          2.3.2. Cadrul legal……………………………………………………….19
                          2.3.3. Organizare…………………………………………………………19
            2.4.  Agenţii  de  bursă……………………………………...….…….……….23
CAP.  III.  MĂRFURI  ŞI  VALORI  COTATE  LA  BURSĂ…………………….…25
         3.1.  Mărfurile………………………………….………………………….....25
            3.2.  Valori  mobiliare  primare………………….……………………….…..26
        3.2.1.  Acţiunile………..………………….…………………..………...26
                       3.2.2.      Obligaţiunile…………………...………….……..     ..….
.....….....27
            3.3.  Valori  mobiliare  specific…………..…………………………………..27
              3.3.1.Produse  hibride………………………………………….……….27
                  3.4.  Produse  derivate………………………………………………………..29
                    3.4.1.  Contracte  de  schimb  (swap) ………………………….……….29
        3.4.2.  Contracte  pe  termen…………………………………….……...29
                                   3.4.3.            Contracte            pe
opţiuni…………………………………….……...29
            3.5.  Eurotitlurile……………………………………………………….…….30
                    3.5.1.  Euroobligaţiunile…………………………………………..…….30
                    3.5.2.  Euroacţiunile……………………………………………….…....30
                                        3.5.3.                 Eurocreditele
sindicale……………………………………..…...30
CAP.  IV.  TRANZACŢIILE  FUTURES LA BMFM  SIBIU………………………31
                  4.1.  Contractele  la  termen…………………………………………….……31
                    4.1.1. Contracte  FORWARD ………………………………………….31
                          4.1.2. Contracte  FUTURES……………………………………………33
              4.1.3.  Comparaţie  FORWARD – FUTURES…………………………36
      4.2.  Tehnica  tranzacţiilor  comerciale  futures ……………………………..37
      4.3.  Scopurile  vânzării  de  contracte  futures ……………………………...44
               4.3.1.  Operaţiunile  speculative………………………………………..45
               4.3.2.  Operaţiunile  de  acoperire……………………………………...48
               4.3.3.  Tranzacţiile  spreading …………………………………….…...50
              4.3.4.  Operaţiuni  de  arbitraj………………………………………….52
             4.4.       Tranzacţii       futures       cu        instrumente
sintetice…………………………...52
               4.4.1.  Indici  bursieri…………………………………………………..52
                                4.4.4.1.        Conţinutul         indicilor
bursieri………………………….53
                                4.4.4.2.         Principalii         indici
      bursieri……………………………..53
                           4.4.4.3.    Indici     bursieri     pe     piaţa
      românească…………………54
                 4.4.2.     Tehnica      tranzacţiilor      futures      pe
      indici……………………….56
               4.4.3.   Contract   futures   pe   indicele   BET   (ROL)  la
BMFMS……….57
CAP.  V.  TRANZACŢII  CU  OPŢIUNI  LA  BMFM SIBIU………………………63
           5.1.  Opţiuni – definire……………………………………………….……….63
                             5.1.1.     Istoricul      tranzacţiilor      cu
opţiuni………………………...…….63
                              5.1.2.            Piaţa             opţiunilor
negociabile………………………………..….64
               5.1.3.  Caracteristicile  opţiunii………………………………………...65
           5.2.  Tranzacţionarea  opţiunilor  la  BMFMS…………………………….….74
                           5.2.1.   Opţiuni   pe   instrumente    financiare
…………………………....74
                5.2.2   Evidenţierea   opţiunilor   pe   contracte   futures
…………………74
               5.2.3.  Sisteme  de  marje………………………………………………75
               5.2.4.  Lichidarea  poziţiilor  în  bursă…………………………………77
               5.2.5.  Deconectarea  şi  compensarea………………………………....78
           5.3.  Utilizarea  tranzacţiilor  cu  opţiuni………………………………….….80
                           5.3.1. Opţiuni   pentru   acoperirea   risculuide
scădere  a  valorii
                                            unui        portofoliu        de
acţiuni…….………………………….………81
                     5.3.2.  Strategii  simple………………………………………………...83
                           5.3.3.        Strategii        cu         opţiuni
acoperite………………………………....88
                     5.3.4.  Strategii  de  continuare………………………………………...90
                          5.3.4.1.  Evaluarea  opţiunilor…………………………………..96
                  2.   Efectele   modificării   factorilor   de   influenţă
                     asupra
                                    preţului  opţiunii……………………………………….97
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………..99

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu