Gestiunea marfurilor la SC SRL

CUPRINS                                                        pag
Capitolul 1 Prezentare generală a S.C.”Vidu”S.R.L.                  4
1.1.Scurt istoric                                                   4
1.2.Profil de activitate                                                  4
1.3.Compartimentul financiar-contabil-atribuţii
,competenţe,responsabilităţi 5
1.4.Dotarea cu tehnică de calcul                                    7
1.5.Structura administrativ-teritorială                                   7
1.6.Evoluţia principalilor indicatori                                     8
Capitolul 2 Aspecte teoretice legate de mărfuri                           9
2.1.Mărfurile parte componentă a stocurilor                               9
  2.1.1.Conţinutul stocurilor                                             9
  2.1.2.Documentaţia primară şi evidenţa operativă a stocurilor
11
  2.1.3.Metode de organizare a contabilităţii analitice a stocurilor
      13
  2.1.4.Acte normative privind stocurile
15
2.2.Sistemul de conturi utilizat pentru reflectarea în contabilitate a
mărfurilor  21
2.3.Evaluarea mărfurilor                                            23
2.4.Tipuri de preţuri                                               28
2.5.Formele  şi  documentele   aprovizionării   şi   vânzării   de   mărfuri
30
     2.5.1.Formele    şi    documentele    aprovizionării     cu     mărfuri
30
      2.5.2.Formele     şi     documentele     vânzării      de      mărfuri
32
2.6.Contabilitatea  aprovizionării-vânzării   de   mărfuri   în   condiţiile
constatării    de    diferenţe    la    recepţie    şi    din    distribuţie
                 33
  2.6.1.Contabilitatea aprovizionării cu mărfuri cu  diferenţe  de  preţ  la
recepţie    33
  2.6.2.Contabilitatea vânzării de  mărfuri  în  condiţiile  constatării  de
diferenţe             de             preţ             la             vânzare
37
2.7.Inventarierea      mărfurilor-rol,necesitate,etapele       inventarierii
37
2.8.Contabilitatea        mărfurilor         aflate         la         terţi
39
2.9.Metode      de      organizare      a      contabilităţii      sintetice
47
   2.9.1.Metoda inventarului permanent                              47
     2.9.1.1.Metoda   inventarului   permanent   la   cost   de    achiziţie
47
   2.9.1.2.Metoda inventarului permanent la preţ  de  vânzare(inclusiv  TVA)
50
               2.9.2.Metoda             inventarului             intermitent
51
Capitolul 3 Reflectarea în contabilitate a operaţiilor economice privind
mărfurile                                                     53
3.1.Aprovizionarea cu mărfuri                                       53
3.2.Transferul de mărfuri de la depozitul en-gros la farmaciile veterinare
      55
3.3.Stabilirea,regularizarea şi contabilizarea diferenţelor de  inventar  la
gestiunea       reflectată       cantitativ-valoric(depozitul       en-gros)
      57
3.4.Stabilirea,regularizarea şi contabilizarea diferenţelor de  inventar  la
gestiunile                     reflectate                     global-valoric
60
3.5.Vânzări de mărfuri en-gros                                      62
3.6.Vânzări de mărfuri en-detail                                    64
3.7.Reflectarea  în  contabilitate  a  altor  operaţiuni  privind  mărfurile
      66
Capitolul           4           Concluzii            şi            propuneri
68
Anexe                                                         72
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu