LEASINGUL SI ROLUL ACESTUIA

                                   CUPRINS
CUPRINS…………………………..………………………...…………………………1
INTRODUCERE……………………………………………...…………………….….2
   CAPITOLUL 1.  CONCEPTUL DE LEASING………………………………….……….3
         1.1.  Conţinutul   economic   al   leasingului……………………………………………………3
        1.2. Părţile leasingului……………………………………………………………………...5
        1.3. Particularităţile leasingului……………………………………………………………8
        1.4. Asemănări si deosebiri între leasing şi credit respectiv  între
leasing şi închiriere…..11
   CAPITOLUL 2.  TIPURI DE LEASING
        2.1. Leasingul financiar……………………………………………………………………17
        2.2. Leasingul operaţional…………………………………………………………………23
        2.3. Alte tipuri de leasing…………………………………………………………………..26
      2.3.1. Lease back……………………………………………………………………….26
      2.3.2. Leasing internaţional…………………………………………………………….28
      2.3.3. Subleasing………………………………………………………………………..31
      2.3.4. Leasing direct şi leasing indirect………………………………………………...32
        2.3.5.   Leasingul   bunurilor   de   capital   şi   a   celor    de
consum…………………………….33
       2.3.6.  Leasing  cu  amortizare  totală  şi  leasing  cu   amortizare
parţială………………….34
 CAPITOLUL 3. AVANTAJE ŞI DEZAVANTAJE ALE LEASINGULUI DIN PUNCT  DE  VEDERE
 AL  UTILIZATORULUI…………………………………………………………35
   CAPITOLUL 4. ABORDAREA FINANCIARĂ A LEASINGULUI
             4.1. Calcularea ratelor de leasing…………………………………………………………40
          4.2.   Concureanţa   între   leasing   şi   celelalta   forme   de
finanţare……………………………42
   CAPITOLUL 5. LEASINGUL IN ROMÂNIA………………………………………………48
        5.1. Contractul de leasing………………………………………………………………………….52
        5.2. Termenii generali……………………………………………………………………………..54.
        5.3.Derularea unui contract de leasing prin  intermediul  societaţii
   SC AUTOVON SRL…………………………………………………………………………………………………….57
            5.3.1. Societatea comercială AUTOVON SRL …………………………………………57
              5.3.2.   Activitatea   de   leasing   la   SC   AUTOVON    SRL
   …………………………………...58
               5.3.3.    Derularea    unei     operaţiuni     de     leasing
   concrete…………………………………...61
ANEXE………………………………………………………………………………...64
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………68

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu