Organizarea contabilitatii si controlul stocurilor la SC SA

                                              CUPRINS
1     CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A    COOPERATIVEI MEŞTEŞUGĂREASCĂ
VOINŢA      3
  1.1 Scurt istoric    3
  1.2 Prezentarea situaţiei actuale     4
  1.3 Structura organizatorică    6
2     CAPITOLUL II: ORGANIZAREA CONTABILITĂŢII ŞI A EVIDENŢEI TEHNICO-
OPERATIVE A STOCURILOR 9
  2.1 Stocurile - definire şi structură 9
  2.2 Clasificarea şi conţinutul stocurilor la Cooperativa    10
  2.3 Evaluarea stocurilor   12
    2.3.1   Reguli de evaluare a stocurilor   12
    2.3.2   Metode de evaluare a stocurilor   14
  2.4 Organizarea evidenţei tehnico-operative a stocurilor la
              Cooperativa Voinţa  18
  2.5 Organizarea contabilităţii stocurilor la Cooperativa Voinţa   20
    2.5.1   Organizarea contabilităţii analitice   20
    2.5.2   Organizarea contabilităţii sintetice a stocurilor  22
3     CAPITOLUL III: REALIZAREA CONTABILITĂŢII STOCURILOR LA COOPERATIVA
VOINŢA      26
  3.1 Contabilitatea stocurilor de materii prime şi  materiale      26
    3.1.1   Contabilitatea materialelor respinse la recepţie   28
    3.1.2   Contabilitatea materialelor aflate la terţi  28
    3.1.3   Contabilitatea  materialelor vândute   29
  3.2 Contabilitatea obiectelor de inventar   30
    3.2.1   Obiectivele şi factorii organizării contabilităţii obiectelor de
    inventar      30
    3.2.2   Organizarea evidenţei tehnico operative şi contabilităţii
    analitice a obiectelor de inventar la Cooperativa Voinţa   31
    3.2.3   Organizarea contabilităţii sintetice a obiectelor de inventar la
    Cooperativa Voinţa 31
    3.2.4   Contabilitatea gestiunii obiectelor de inventar    32
  3.3 Contabilitatea stocurilor de produse la Cooperativa    Voinţa 34
  3.4 Contabilitatea producţiei în curs de execuţie      36
  3.5 Contabilitatea stocurilor de mărfuri la Cooperativa Voinţa    37
  3.6 Contabilitatea ambalajelor la Cooperativa Voinţa   40
    3.6.1   Noţiunea şi clasificarea ambalajelor   40
    3.6.2   Organizarea contabilităţii ambalajelor 42
4     CAPITOLUL IV: CONTROLUL STOCURILOR     43
  4.1 Controlul financiar preventiv     43
    4.1.1   Organizarea controlului financiar preventiv  44
    4.1.2   Exercitarea controlului financiar preventiv  46
    4.1.3   Exercitarea controlului financiar preventiv la Cooperativa
      Voinţa      51
  4.2 Controlul financiar de gestiune   53
    4.2.1   Obiectivele controlului financiar de gestiune      54
    4.2.2   Organizarea şi exercitarea controlului de gestiune 59
    4.2.3   Organizarea şi exercitarea controlului financiar de gestiune la
      Cooperativa Voinţa     61
    4.2.4   Controlul faptic 62
    4.2.5   Organizarea şi desfăşurarea inventarierii la Cooperativa      66
5     CAPITOLUL V: CONCLUZII 73
BIBLIOGRAFIE     79

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu