Studiu de fezabilitate a investitiei la SC

                                   CUPRINS
CUPRINS                                                      pag.03
PREFAŢĂ                                                      pag.05
CAP. 1.  PREZENTAREA AGENTULUI ECONOMIC                pag.06
    1. Prezentarea S.C. EMBRO S.R.L.                         pag.06
    2.       Scurt       istoric       al       activităţii       societăţii
        pag.09
CAP. 2.  SINTEZA STUDIULUI                                   pag.11
    1.   Descrierea proiectului                              pag.11
    2.   Organizarea studiului                               pag.12
    3.   Durata estimată a proiectului                       pag.12
    4.   Obiective propuse                                   pag.13
    5.         Transferuri       privind       finanţarea        proiectului
         pag.14
    6.      Rezultatele    aşteptate    şi    impactul    asupra    mediului
       pag.14
         1. Rezultate sociale                                pag.14
         2. Rezultate economico – financiare                 pag.15
         3. Impactul asupra mediului                         pag.15
    7.   Concluzii privind eficienţa investiţiei                   pag.15
CAP. 3.  DOMENIUL DE ACTIVITATE                              pag.16
    1.           Conducerea         şi         personalul         societăţii
       pag.16
    2.   Descrierea procesului tehnologic actual                   pag.17
    3.     Date   tehnice   privind    principalele    active    imobilizate
       pag.18
    4.   Furnizori                                           pag.19
    5.   Produsele şi serviciile oferite                           pag.20
    6.   Clienţi                                        pag.20
    7.   Sistemul de distribuţie / livrare                         pag.21
    8.   Concurenţa                                          pag.22
       3.9.      Poziţionarea produselor şi serviciilor firmei  faţă de
      concurenţă                                             pag.22
CAP. 4.  PREZENTAREA INVESTIŢIEI                             pag.25
    1.   Tipul investiţiei                                   pag.25
    2.   Obiectul investiţiei                                      pag.25
    3.   Mărimea şi originea investiţiei                           pag.26
    4.   Graficul de realizare a proiectului de investiţie
      propus
      pag.26
    5.   Structura de management în implementarea
      proiectului                                            pag.28
    6.   Descrierea procesului tehnologic                          pag.28
    7.   Descrierea investiţiei propuse în contextul
      procesului                                                  tehnologic
      pag.29
         1. Maşina                                     pag.29
         2. Componente electronice                           pag.30
         3. Tehnologia                                 pag.30
    8.   Modificări necesare în structura şi numărul
      personalului                                                 pag.32
    9.   Principalii furnizori de materii prime şi materiale
      materiale              pentru              acest               proiect
        pag.32
     10. Produsele / serviciile care sunt de realizat / furnizat
      prin implementarea proiectului                               pag.33
        11. Date privind piaţa potenţială şi promovarea
      produselor si serviciilor                                    pag.34
         1. Descrierea pieţei pentru produsele / serviciile
      rezultate din implementarea proiectului                      pag.34
         2. Concurenţii potenţiali                           pag.35
         3. Produsele şi serviciile. Promovarea vânzărilor       pag.36
       4.12.         Costuri       şi       planul       de        finanţare
         pag.37
CAP. 5.  ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTULUI
                                  DE INVESTIŢII              pag.38
    1.   Vânzări potenţiale                                  pag.38
    2.   Cheltuieli anuale de producţie                      pag.39
    3.      Situaţia    estimată    a    veniturilor    şi     cheltuielilor
        pag.40
    4.   Analiza pragului de rentabilitate                         pag.40
    5.   Estimarea cash – flow – urilor                      pag.43
    6.   Calculul VAN                                   pag.45
    7.   Calculul Ip                                         pag.47
    8.   Calculul TRA                                   pag.48
    9.   Calculul  RIR                                                pag.49
      Concluzii          privind          viabilitatea           proiectului
      pag.51
      Anexe                                                  pag.52
      Bibliografie                                                 pag.58

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu