Gestiunea si contabilitatea mijloacelor banesti

CAPITOLUL I
STUDIUL CADRULUI ORGANIZATORIC ŞI FUNCŢIONAL 4
  1.1. Introducere în sistemul mass-media     4
    1.1.1. Sistemul mass-media — prezentare generală     4
    1.1.2. Dimensiunea economică a sistemului mass-media 7
      1.1.2.1. Caracteristicile produselor mass-media    7
      1.1.2.2. Finanţare, investiţii, costuri în mass-media    8
      1.1.2.3. Piaţa produselor mass-media    11
  1.2. Societatea Română de Televiziune (TVR) 12
    1.2.1. Prezentare generală TVR      12
    1.2.2. Audienţa la timpul prezent   16
    1.2.3. Televiziunea Publică şi posturile comerciale în anul 2000      17
  1.3. Studioul teritorial Iaşi (TVR Iaşi)    21
    1.3.1. TVR Iaşi — prezentare generală     21
    1.3.2. Structura funcţională a TVR Iaşi   23
    1.3.3. Structura organizatorică a TVR Iaşi     25
      1.3.3.1. Compartimentele unităţii 25
      1.3.3.2. Biroul financiar-contabil şi legăturile acestuia cu celelalte
      compartimente    28
CAPITOLUL II
SISTEMUL INFORMAŢIONAL CONTABIL-FINANCIAR    31
  2.1. Sistemul informaţional contabil - componentă a sistemului
  informaţional economic     31
  2.2. Sistemul informaţional contabil-financiar componentă a sistemului
  informaţional al TVR Iaşi  33
  2.3. "Ce înseamnă o informaţie contabilă de calitate?"      34
  2.4 Componentele sistemului informaţional contabil-financiar al studioului
  TVR Iaşi  35
    2.4.1 Personal - salarizare   35
    2.4.2. Trezoreria (mijloacele băneşti)    37
      2.4.2.1. Mijloace băneşti - în numerar  38
      2.4.2.2 Mijloacele băneşti - din conturile bancare ale unităţii     38
    2.4.3. Decontări cu terţii    40
      2.4.3.1 Avansurile acordate personalului (spre decontare)     40
      2.4.3.2 Furnizorii     41
      2.4.3.3 Clienţii 41
      2.4.3.4 Bugetul de stat, bugetul judeţean, bugetul local, bugetul
      asigurărilor sociale etc.    42
    2.4.4. Imobilizările şi stocurile   42
  2.5 Documentele justificative în contabilitate   43
CAPITOLUL III
CONTABILITATEA ŞI GESTIUNEA TREZORERIEI 46
  3.1. Contabilitatea trezoreriei 46
    3.1.1 Trezoreria unităţii patrimoniale    46
      3.1.1.1 Conceptul de trezorerie   46
      3.1.1.2 Caracterizarea generală a trezoreriei agenţilor economici   47
      3.1.1.3 Organizarea sistemului informaţional al trezoreriei   48
      3.1.1.4 Conturile de trezorerie: activele şi pasivele de trezorerie 54
    3.1.2 Contabilitatea mijloacelor băneşti  56
      3.1.2.1 Contabilitatea operaţiunilor cu numerar    56
      3.1.2.2 Contabilitatea decontărilor fără numerar   60
    3.1.3 Contabilitatea altor mijloace băneşti    71
      3.1.3.1 Contabilitatea titlurilor de plasament     71
      3.1.3.2 Contabilitatea valorilor de încasat  81
      3.1.3.3 Contabilitatea creditelor bancare pe termen scurt     85
      3.1.3.4 Contabilitatea dobânzilor privind disponibilităţile băneşti şi
      creditele pe termen scurt    88
      3.1.3.5 Contabilitatea altor valori păstrate în casieriile unităţilor
      90
      3.1.3.6 Contabilitatea acreditivelor şi avansurilor de trezorerie   92
      3.1.3.7 Contabilitatea viramentelor interne  96
  3.2 Gestiunea trezoreriei  98
    3.2.1 Conceptul de gestiune al trezoreriei     98
      3.2.2 Organizarea, funcţiile şi sarcinile gestiunii trezoreriei
      întreprinderii   99
      3.2.3 Bugetul de trezorerie  102
      3.2.4 Analiza trezoreriei şi "relaţia fundamentală a trezoreriei"
      107
CAPITOLUL IV
INFORMATIZAREA CONTABILITĂŢII MIJLOACELOR BĂNEŞTI  112
  4.1. Sisteme informatice pentru sprijinirea deciziilor financiar contabile
      112
    4.1.1. Sistemul informatic - axa strategică a unei întreprinderi
    112
    4.1.2. Avantajele utilizării informaticii în cadrul firmei      115
    4.1.3. Sistemele informatice contabile    115
      4.1.3.1. Cadrul general al  sistemelor informaţionale contabile
      116
      4.1.3.2. Structura generală a unui sistem informatic contabil
      116
      4.1.3.3. Criterii minimale privind programele informatice utilizate în
      domeniul financiar-contabil  119
  4.2. Informatizarea contabilităţii mijloacelor băneşti la TVR Iaşi
  121
    4.2.1. Sistemul informatic al TVR Iaşi - inventarul componentelor
    122
    4.2.2. Module MENTOR - sistem expert de gestiune şi evidenţă financiar-
    contabilă     122
    4.2.3. Rapoarte obţinute în cadrul sistemului informatic al TVR Iaşi cu
    privire la contabilitatea mijloacelor băneşti  134
Concluzii  …………………………………………………..………………………………………………….….. 137
Bibliografie ……………………………………………………..…………………………………………………144

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu