Studiu privind activitatea de creditare la BCR

                                   Cuprins
CAPITOLUL 1. SISTEMUL BANCAR ÎN ROMÂNIA
.........................................................1
            1. Organizarea bancară în România în momentul actual
               ............................... 1
            2. Locul B.C.R. în cadrul sistemului bancar din România
               .............................5
            3. Aspecte privind îmbunătăţirea managementului resurselor umane
               în sistemul bancar românesc
               ..............................................................
               .............8
Capitolul 2. Creditul în economia de piaţă
...................................................11
           2.1. Creditul, rolul creditului, forme ale creditului, principii
      de creditare........11
                  2.1.1. Creditul-concept, trăsături
           ..............................................................11
                  2.1.2. Rolul creditului
           .................................................................
           ..............13
                  2.1.3. Forme ale creditului
           .................................................................
           .......15
                  2.1.4. Principii ale activităţii de creditare
           .................................................19
           2.2. Dobânda, rata dobânzii, factori care determină nivelul
           dobânzii .............20
                  2.2.1. Dobânda
           .................................................................
           .........................20
                  2.2.2. Rata dobânzii
      .......................................................................
      ...........23
                  2.2.3. Factori care determină nivelul dobânzii
      .........................................24
           2.3. Riscul bancar – factor primordial de decizie
               privind operaţiunile
               bancare.......................................................
               ...............25
                  2.3.1. Definirea riscului bancar
           .................................................................
           25
                  2.3.2. Clasificarea riscurilor bancare
           ........................................................26
                  2.3.3. Măsuri de prevedere a riscului bancar
           ............................................28
           2.4. Managementul în activitatea de creditarea (managementul
          activelor) .....31
Capitolul 3. Analiza procesului de creditare la B.C.R. SUCURSALA MEHEDINŢI
             ...............................................................
             ................................34
           3.1. Condiţii generale privind acordarea creditelor de B.C.R.
      .........................34
            3.2. Garantarea creditelor acordate de B.C.R.
.................................................39
                   3.2.1. Tipuri de garanţii acceptate de B.C.R. la
acordarea creditelor .......39
                  3.2.2. Constituirea garanţiilor
      ...................................................................45
           3.3. Scadenţarea, rescadenţarea, reeşalonarea şi rambursarea
           creditelor .........49
                1.  Categorii de credite şi termene de creditare
                   ...................................49
                2.  Scadenţarea creditelor
                   ..........................................................
                   ...........51
                3.  Rescadenţarea creditelor
                   ..........................................................
                   .......53
                4.  Reeşalonarea creditelor
                   ..........................................................
                   .........53
                5.  Rambursarea creditelor
                   ..........................................................
                   .........54
           3.4. Evaluarea riscului
           .................................................................
           .....................56
               3.4.1 Analiza situaţiei financiare a clientului
               ...........................................56
               3.4.2. Ratingul de credite
               .............................................................
               ............62
Capitolul 4. Studiu de caz privind acordarea unui credit pe termen mediu
             societăţii S.C. Farmacom S.R.L.
             ......................................63
CONCLUZII
............................................................................
................................................66
ANEXE
............................................................................
........................................................

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu