Principiile managementului

Cuprins
                                                                 Capitolul 1
                         Principiile managementului.
               Coordonate de bază ale activităţii de conducere
1.1 Conceptul de management
1.2 Tendinţe ale evoluţiei managementului
 în perioada actuală
                                                                 Capitolul 2
                 Noţiuni generale de cultură organizaţională
2.1 Semnificaţie şi misiune
2.2 Componentele culturii organizaţionale.
       Subculturile
       2.3 Dimensiunile culturii organizaţionale
2.4 Înţelegerea şi respectarea culturii
2.5 Variabilele care determină caracteristicile
      culturii organizaţionale
2.6 Modalităţi de manifestare
                                                                 Capitolul 3
    Activitatea managerială sub influenţa comportamentului organizaţional
3.1 Definire şi caracterizare
3.2 Stiluri de conducere şi eficienţa lor
    productivo-umană
3.3 Cultura organizaţională şi
climatul organizaţional
3.4 Condiţionările reciproce ale culturii
organizatorice şi climatul organizaţional
3.5 Stimularea/inhibarea competiţiei interpersonale
     sub incidenţa interferenţelor dintre cultura
organizaţională şi climatul organizaţional
                                                                 Capitolul 4
             Cultura şi comportamentul organizaţional în România
4.1 Spaţiul cultural Românesc
4.2 Caracteristici ale culturii organizaţionale
4.3 Premise pentru transformarea
    organizaţiilor Româneşti
4.4 Concluzii asupra părţii teoretice
                                                                 Capitolul 5
        Studiu de caz: Analiza diagnostic la C.N.T. „ROMTELECOM” S.A.
5.1 Date de identificare C.N.T. „ROMTELECOM” S.A.
5.2 Aspecte generale privind
C.N.T. „ROMTELECOM” S.A.
5.3 Guvernarea Corporaţiei
5.4 Resurse umane
                                                                 Capitolul 6
                           CONCLUZII ŞI PROPUNERI
136 pagini

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu