Locul Germaniei in economia mondiala

                                   CUPRINS
1. GERMANIA-POL DE PUTERE ECONOMICĂ     1
  1.1. Consideraţii introductive   1
  1.2. Cheia succesului german – economia socială de piaţă     2
   1.2.1. Principii constituţionale     2
   1.2.2. Reglementări în domeniul concurenţei     3
   1.2.3. Piaţa muncii 6
   1.2.4. Sistemul de securitate socială     7
   1.2.5. Principalele partide politice şi puterea politică a acestora   8
  1.3. Implicarea guvernului în economie      9
   1.3.1. Cheltuielile guvernamentale şi rolul viitor al statului   9
   1.3.2. Taxele şi impozitele    11
  1.4. Sistemul financiar    12
  1.5. Impactul unificării asupra economiei germane 16
   1.5.1. Uniunea Monetara,drepturile de proprietate şi privatizarea     16
   1.5.2. Mediul înconjurator şi nivelul de trai   18
  1.6. Perspectivele economiei germane  21
2. MEDIUL GERMAN AL AFACERILOR    23
  2.1. Consideraţii introductive   23
  2.2. Caracteristici ale mediului german al afacerilor  24
  2.3. Afacerile germane în contextul economiei sociale de piaţă    26
  2.4. Viitorul afacerilor germane 28
  2.5. Firmele germane în context internaţional     32
3. POTENŢIALUL ECONOMIC AL GERMANIEI    38
  3.1. Consideraţii introductive   38
  3.2. Potenţialul natural geografic    38
  3.3. Potenţialul demografic      40
  3.4. Potenţialul productiv 42
  3.5. Potenţialul comercial 47
  3.6. Potenţialul financiar- valutar   50
4. IMPACTUL MONEDEI UNICE EUROPENE ASUPRA  ECONOMIEI GERMANE  54
  4.1. Consideraţii introductive   54
  4.2. Euro, mediul financiar şi mediul de afaceri  55
  4.3. Implementarea euro în Germania   62
5. GLOBALIZAREA ECONOMIEI GERMANE 64
  5.1. Consideraţii introductive   64
  5.2. Poziţia Germaniei în procesul de globalizare 66
  5.3. Internaţionalizarea pieţelor de produse      72
  5.4. Impactul globalizării asupra politicii economice  75
CONCLUZII   77
BIBLIOGRAFIE     80

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu