IDENTIFICAREA PUNCTELOR TARI A OPORTUNITATILOR IN INSTITUTIILE PUBLICE

CUPRINS
CAPITOLUL 1
DIAGNOSTICAREA SISTEMULUI DE MANAGEMENT AL INSTITUŢIILOR PUBLICE
     1. Diagnosticarea şi rolul său în managementul instituţiei publice
   1. Analiza-diagnostic - definire şi tipologie
   2. Necesitatea diagnosticării activităţii instituţiei publice
   3. Diagnosticarea strategică a mediului intern şi extern  al  instituţiei
      publice
   4. Diagnosticarea strategică a mediului exterm. Evaluarea
   5. Diagnosticarea strategică a mediului intern.  Evaluarea  potenţialului
      intern
CAPITOLUL 2
Etapele diagnosticarii, domeniile SI METODELE de diagnosticare
2.1 Etapele şi fazele analizei – diagnostic
2.2. Metode şi instrumente utilizate în diagnosticare
CAPITOLUL 3
 Identificarea pe domenii de activitate a punctelor  forte  şi  slabe  şi  a
cauzelor care le generează
3.1 Analiza SWOT
3.2 Elaborarea recomandărilor
CONCLUZII SI PROPUNERI
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu