Managementul calitatii totale mijloc de schimbare a mentalitatii si a culturii organizationale

1.3.6. Argumentare cu date
            Acest principiu este considerat foarte important nu numai pentru
MCT, dar  şi  pentru  managementul  întreprinderii  în  general.  Culegerea,
prelucrarea, analiza şi interpretarea datelor sunt indispensabile  în  orice
domeniu, pentru fundamentarea deciziilor.
      În cazul MCT datele sunt  necesare  începând  cu  etapa  identificării
clienţilor şi a cerinţelor acestora şi până la  evaluarea  satisfacerii  lor
în utilizare. Aceste date trebuie preluate şi prelucrate în  compartimentele
corespunzătoare ale întreprinderii şi reactualizate în mod continuu.
      Se  recomandă  ca  înainte  de  a  fi  utilizate   pentru   rezolvarea
problemelor şi luarea  unor  decizii,  datele  să  fie  verificate  riguros.
(Olaru Marieta – Managementul calităţii totale,  Ed.  Economică,  Bucureşti,
1999, pag. 13

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu