MODEL DE EVALUARE A PERFORMANTELOR ANGAJATILOR FEEDBACKUL DE 360 grade

                                  CUPRINS:
CAPITOLUL I
      EVALUAREA       PERFORMANŢELOR       RESURSELOR        UMANE        ÎN
ORGANIZAŢIE.................................................................
.................................................5
      1.1. Definirea evaluării performanţelor………………………………………...6
      1.2. Rolul şi  importanţa  procesului  de  evaluare  a  performanţelor
      resurselor
      umane......................................................………………….....
      ..............................7
      1.3. Evaluarea formală şi informală……………………………………………8
CAPITOLUL II
          MODELE     DE     EVALUARE     A     PERFORMANTELOR     RESURSELOR
UMANE.......................................................................
.....................................................11
      2.1. De la evaluarea performanţelor resurselor umane  la  managementul
                                                        performanţei-cultura
          performanţei.......................................................
          ...11
      2.2.              Interacţiunea              evaluator               –
evaluat................................................................14
             2.2.1.  Evaluarea  de  către  manageri  sau   de   către   şefi
direcţi...................15
                 2.2.2.      Evaluarea      de      către       subordonaţii
direcţi.........................................16
             2.2.3.  Evaluarea   de   către   cei   egali   sau   de   către
colegi............................17
                2.2.4.     Evaluarea      de      către      comisii      de
evaluare.........................................18
            2.2.5. Autoevaluarea……………………………………………………18
            2.2.6. Evaluarea de către evaluatorii externi…………………………..19
      2.3. Modele de evaluare a performanţelor profesionale……………………..20
                      2.3.1.            Modelul           Murphy           –
Cleveland...........................................……...20
            2.3.2. Modelul Landy – Farr..................... …………………………….22
            2.3.3. Tabelul etalon Hay – MSL.................. ………………………….23
                    2.3.4.         Metoda         clasificării          prin
punctaj...................................................25
            2.3.5. Evaluarea din surse multiple(Feedback 360°)………………....27
      2.4.    Surse    de    erori    în    procesul    de    evaluare     a
performanţelor.......................29
CAPITOLUL III
EVALUAREA PERFORMANŢELOR LA S.C.CAPA FINANCE IFN S.A..............31
                  3.1.             Scurt             istoric              al
firmei......................................................................
..............31
                3.2.           Departamentul           de            Resurse
Umane..............................................................32
       3.3.  Metode  de  evaluare   folosite   la   S.C.CAPA   FINANCE   IFN
S.A...............33
      3.4.Feedback de 360o aplicat la postul de Analist  Credite  în  cadrul
         S.C.               CAPA                 FINANCE                IFN
         S.A................................................................
         ...... 37
      3.5.                           Concluzii                            şi
      propuneri..............................................................
      ....................42
                      3.5.1.            Analiza            SWOT            a
companiei...........................................................42
            3.5.2. Procesul de evaluare a performanţelor angajaţiilor la  SC
                CAPA                      FINANCE                       IFN
                SA..........................................................
                ..............44
BIBLIOGRAFIE................................................................
..............................................47

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu