Conducerea contabilitatii salarizarii

                                   CUPRINS
1. ACTIVITATEA S.C. SOMEŞANA S.A.
         1.1. PREZENTAREA S.C. SOMEŞANA S.A. ……..……………………………1
         1.2. ORGANIZAREA PRODUCŢIEI ŞI A MUNCII ……………………………3
         1.3.EVOLUŢIA PRINCIPALILOR INDICATORI FINANCIARI PE PERIOADA  1996-
            2000………………………………………………………5
2. MANAGEMENTUL RESURSELOR UMANE
          1. RESURSELE UMANE – PRINCIPALUL FACTOR DE PRODUCŢIE….10
          2.      ORGANIZAREA      ACTIVITĂŢII      COMPARTIMENTULUI      DE
             PERSONAL………………………………………………………………...11
                    1.      Analiza,      descrierea      şi      evaluarea
                       posturilor…………………..12
                    2. Planificarea forţei de muncă…………………………………13
                    3.     Recrutarea,      selecţia      şi      angajarea
                       personalului……………….14
                    4. Integrarea socio-profesională ……………………………….16
                    5. Aprecierea personalului……………………………………..17
                    6. Promovarea şi motivarea personalului………………………18
                    7. Formarea şi perfecţionarea personalului…………………….19
                    8. Salarizarea personalului……………………………………..19
3.  salarizarea
         3.1. CONSIDERAŢII GENERALE ……………………………………………..22
                            3.1.1    Noţiunea de salariu…………………………………………..22
                  3.1.2     Salariul   –   element   al   cheltuielilor   de
                  producţie……………...23
                  3.1.3    Cadrul normativ al salarizării………………………………..24
                  3.1.4    Salariul nominal şi salariul real……………………………...25
                  3.1.5    Salariul minim brut pe ţară…………………………………..26
         3.2. SISTEMUL DE SALARIZARE…………………………………………….27
                    1.    Noţiunea    şi    principiile    sistemului    de
                       salarizare……………..27
                    2. Formele de salarizare………………………………………..27
         3. PLĂŢI SUPLIMENTARE. PRIME. STIMULENTE………………………32
         4. ADMINISTRAREA SALARIZĂRII……………………………………….33
4. CONDUCEREA CONTABILITĂŢII SALARIZĂRII
         4.1. DOCUMENTE PRIVIND EVIDENŢA PREZENŢEI  ŞI  MUNCII  PRESTATE  ŞI
         CALCULUL DREPTURILOR SALARIALE………………….35
         4.2.   CONTURILE   UTILIZATE   PENTRU    REFLECTAREA    REMUNERĂRII
         PERSONALULUI. PARTICULARITĂŢI PRIVIND RETRIBUIREA SUPLIMENTARĂ PRIN
         BONURI DE MASĂ…………………………………36
         4.3. CONTABILITATEA OBLIGAŢIUNILOR LEGATE DE SALARIZARE..43
         4.4. EXEMPLIFICAREA CONTABILIZĂRII OPERAŢIILOR PRIVIND  SALARIZAREA
         PE LUNA FEBRUARIE LA S.C. SOMEŞANA S.A. ………47
5. CONCLUZII………………………………………………………………..53
BIBLIOGRAFIE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu