Garantii bancare

                                   CUPRINS
  CAPITOLUL I. INTRODUCERE
  Secţiunea I. Scurtă prezentare a evoluţiei practicilor bancare
  Secţiunea a II-a. Sistemul bancar în România
      §1. Scurtă prezentare istorică
      §2. Situaţia actuală
  Secţiunea a III-a. Noţiuni generale privind garanţiile bancare
  CAPITOLUL II. CONTRACTUL DE CAUŢIUNE BANCARĂ
  Secţiunea I. Aspecte introductive
             §.1.  Dezvoltarea  şi  diversificarea   cauţiunii   în   epoca
       actuală
            §.2. Noţiune
            §.3. Tipuri de cauţiuni bancare
            §.4. Caractere juridice
                 1. Accesorialitatea
                 2. Consensualitatea
                 3. Unilateralitatea
                 4. Gratuitatea
            §.5. Obligaţii ce pot fi garantate
  Secţiunea a II-a. Efectele contractului de cauţiune bancară
            §.1. Raporturile dintre cauţiune şi creditor
            §.2. Raporturile dintre cauţiune si debitor
                   1.Raporturile    dintre    banca    -    fidejusor    şi
         debitor pâna la plata cauţiunii
                   2.   Raporturile   dintre   banca   -    fidejusor    şi
                   debitor    după    plata    cauţiunii.    Acţiunea     în
          regres.
            §.3. Raporturile dintre cofidejusori
  Secţiunea a III-a.   Încetarea cauţiunii bancare
  CAPITOLUL      III.      CONTRACTUL       DE       GARANŢIE       BANCARĂ
(AUTONOMĂ)
  Secţiunea I. Generalităţi
  Secţiunea a II-a. Definiţie şi trăsături
  Secţiunea a III-a. Tipuri de garanţii bancare autonome
            §.1. Garanţia de prezentare la licitaţie
            §.2. Garanţia de bună executare
            §.3. Garanţia de restituire a avansului plătit
  Secţiunea a IV-a. Conţinutul şi părţile
  Secţiunea a V-a. Efectele contractului de garanţie bancară
            §.1. Raporturile dintre beneficiar şi bancă
              §.2.    Raporturile    dintre    bancă     şi    solicitantul
                 garanţiei
  Secţiunea a VI-a. Încetarea garanţiei bancare autonome

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu