Evidenta produselor finite la SC

CUPRINS
ARGUMENT....................................................................
.................…….......…....1
CUPRINS.....................................................................
..........................…….........2
      CAPITOLUL I: PREZENTAREA GENERALĂ A S.C.EXPOMOB  S.R.L
           I.1                                                        Scurt
           istoric..........................................................
           ................….3-9
           I.2                           Obiect                          de
           activitate.......................................................
           ……...…..9
           I.3                           Planul                          de
           afaceri..............…...........................................
           ......10-12
           I.4                         Documente                         de
           înfiinţare.....…..........................................….12-
           14
      CAPITOLUL        II:        MANAGEMENTUL         OBIECTULUI         DE
      ACTIVITATE.............................................................
      ..........…………....15-17
      CAPITOLUL III: MONOGRAFIA CONTABILĂ A TEMEI:
            III.1   Legislaţie contabilă…………………………..……………….18-19
            III.2      Abordarea teoretică a temei………………………………..19-26
            III.3   Documente de evidenţă…………………………….……….26-27
             III.4  Principalele   operaţii   economice   şi   înregistrarea
      lor……...27-29
            III.5 MONOGRAFIA CONTABILĂ……………………………..30-35
ANEXE………………………………………………………………………………36-49                           CONCLUZII
………………………………………………………………………….50
BIBLIOGRAFIE………………………………………………………………………51

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu