Auditul financiar contabil

                                   CUPRINS
 Cap 1. Noţiuni de bază privind auditul financiar-contabil    3
            1.1. Evoluţia auditului financiar–contabil   3
        1.2. Conceptul de audit financiar–contabil 5
        1.3. Rolul auditului financiar–contabil    6
        1.4. Forme de audit financiar–contabil     7
        1.5. Internaţionalizarea profesiei   10
        1.6. Organizaţiile internaţionale de experţi contabili
                   şi de auditori       12
 Cap 2. Auditul financiar–contabil în România      14
.           2.1. Cadrul legal al organizării activităţii de
                   audit financiar–contabil  15
        2.2. Auditorul – liber-profesionist  17
         2.2.1. Imaginea şi principiile profesiei  17
         2.2.2. Reguli de atribuire a calităţii de auditor     19
         2.2.3. Reguli de conduită etică şi profesională a auditorului    20
         2.2.4. Răspunderea auditorului liber profesionist     24
        2.3.Organizarea activităţii de audit financiar–contabil în  România
    25
                2.3.1. Organizarea şi atribuţiile Camerei Auditorilor din
                          România 26
         2.3.2. Rolul, atribuţiile şi drepturile Ministerului Finanţelor ca
              autoritate publică  34
         2.3.3. Normele de referinţă ale auditului financiar–contabil     35
                   2.3.3.1. Norme profesionale de lucru  36
                   2.3.3.2. Norme generale de comportament profesional
41
                   2.3.3.3. Norme de raportare privind exprimarea opiniilor
43
 Cap 3. Societăţile (cabinetele) de audit    44
        3.1. Caracteristici generale   44
        3.2. Structura organizatorică a unui cabinet de audit 46
        3.3. Norme interne ale cabinetului de audit     49
 Concluzii şi propuneri      52
 Anexe      54
 Bibliografie    70

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu