Investitia straina directa si rolul sau in procesul globalizarii

CUPRINS
                                 CAPITOLUL I
                   INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ŞI ROLUL SĂU ÎN
                                    PROCESUL GLOBALIZĂRII
            1.1. Globalizarea – proces dinamic şi multidimensional
1.2. Investiţia: definire, forme şi rolul acesteia
         1.3. Investiţia străină directă, vector principal  în  globalizarea
      economiei
                              CAPITOLULUL II
                                             EVOLUŢIA INTERNAŢIONALĂ A
INVESTIŢIILOR
                                         STRĂINE DIRECTE
           2.1. Fluxurile  internaţionale  de  investiţii  în  perioada
      postbelică
           2.2. Liberalizarea politicilor naţionale vizând fluxurile de
      ISD
                       CAPITOLUL III
              ATRAGEREA CAPITALULUI STRĂIN ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI
           3.1. Strategii de atragere a investiţilor străine
           3.2. Constituirea cadrului favorabil atragerii  ISD în România
                            CAPITOLUL IV
            INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN ECONOMIA ROMÂNIEI
           4.1. Investiţia străină directă în Europa  Centrală  şi  de
      Est
                     4.2. Investiţia străină directă în România
                 4.3. Mediul de afaceri în România
           4.4.  Elemente de strategie ale activităţii viitoare a ARIS

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu