Investitia straina directa

                                   CUPRINS
INTRODUCERE……………………………………………………………….........................3
CAP.I    GLOBALIZREA ECONOMIEI
MONDIALE…………………….........................4
                1.1. Conceptul de
globalizare……………………………………………….............4
                1.2. Cauzele globalizării şi efectele
ei...................................................................
.....5
                1.3. Liberalizarea şi globalizarea – procese
simultane............................................7
                1.4. Controverse privind
globalizarea..........................................................
.............7
                1.5. Problemele globalizării în dezbaterile
UNCTAD.............................................8
                1.6. Ţările în curs de dezvoltare şi
globalizarea.......................................................9
CAP.II   INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ŞI FIRMA
MULTINAŢIONALĂ..............10
                2.1. Investiţia – aspecte
generale...............................................................
................10
                       2.1.1.
Definire...............................................................
........................................ 10
                       2.1.2.
Clasificare............................................................
.......................................11
                       2.1.3. Rolul
investiţiilor..........................................................
..............................12
                2.2. Investiţia străină
directă................................................................
......................14
                       2.2.1. Conţinutul şi tipurile de
ISD....................................................................
.14
                       2.2.2. Motivaţii ce stau la baza
ISD...................................................................
..15
                2.3. Corporaţiile
transnaţionale.........................................................
........................16
                       2.3.1. Corporaţia transnaţională – agent
purtător al ISD................................16
                       2.3.2. Corporaţia transnaţională – agent al
internaţionalizării producţiei.....17
CAP.III  PIAŢA ISD ŞI IMPLICAŢII ALE POLITICILOR
ISD........................................18
                3.1. ISD – premisă a producţiei
internaţionale.........................................................
18
                       3.1.1. Fluxurile de ISD la nivel
mondial.............................................................18
                       3.1.2. Orientarea geografică la nivel
mondial....................................................23
                       3.1.3. Fluctuaţii ale ISD pentru ţările din
Europa Centrală şi de Est.............25
                3.2. Abordări teoretice privind
ISD....................................................................
.......26
                3.3. Implicaţii ale
ISD................................................................
..................................27
                       3.3.1. Efecte la nivel
microeconomic..........................................................
.........27
                       3.3.2. Efecte la nivel
macroeconomic..........................................................
........27
                3.4. Atragerea
ISD....................................................................
...................................29
                       3.4.1. Politici de atragere a
ISD....................................................................
.......29
                       3.4.2. Stimulente în atragerea
ISD....................................................................
..30
                3.5. Politica ISD şi avantajele
competitive............................................................
....33
                       3.5.1. Competitivitatea şi factorii săi
determinanţi...........................................33
                       3.5.2. Rolul politicii industriale şi al celei
vizând ISD în crearea şi susţinerea
                                 avantajului
competitiv.............................................................
..................36
                3.6. Criterii de luare a deciziei de a
investi..............................................................
 37
CAP.IV  INVESTIŢIA STRĂINĂ DIRECTĂ ÎN
ROMÂNIA..............................................38
                4.1. Cadrul economic general în România după
1989.............................................38
                4.2. Capitalul străin în contextul
tranziţiei.............................................................
..39
                4.3. Regimul investiţiilor în
România................................................................
........40
                       4.3.1. Reglementarea investiţiilor
străine...........................................................40
                       4.3.2. Conceptul de „investiţie străină” şi de
„investitor străin” în legislaţia
românească...........................................................
.......................................42
                       4.3.3. Reglementarea dreptului de
implantare...................................................43
                       4.3.4. Tipologia stimulentelor de atragere a
ISD...............................................44
                       4.3.5. Drepturi acordate investitorilor
străini....................................................45
                       4.3.6. Facilităţi
investiţionale.......................................................
........................46
                4.4. ISD şi
privatizarea...........................................................
.....................................47
                4.5. Piaţa ISD în
România................................................................
...........................51
                       4.5.1. Nivelul fluxurilor şi al stocurilor de
ISD..................................................51
                       4.5.2. Repartizarea
geografică.............................................................
................53
                       4.5.3. Dinamica investiţiilor din UE în
România...............................................56
                4.6. Implicaţii ale Acordului de Asociere a României
la Uniunea Europeană.......60
                4.7. Considerente privind promovarea investiţiilor în
economia românească......63
                4.8. Capacitatea economiei româneşti de atragere a
ISD........................................65
                       4.8.1. Avantajele competitive ale economiei
româneşti....................................67
                       4.8.2. Acţiuni ce trebuie întreprinse pentru
atragerea ISD..............................69
                4.9. Factorii care descurajează ISD în
România......................................................70
CONCLUZII..............................................................
..................................................................74

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu