MANAGEMENTUL ACTIVITATII DE CREDITARE A SOCIETATILOR COMERCIALE LA BRD

SUMAR
INTRODUCERE_______________________________________________________ p. 3
1. FUNCŢIONAREA BĂNCILOR COMERCIALE ŞI REGLEMENTAREA LEGALĂ A ACTIVITĂŢILOR
BANCARE ÎN ROMÂNIA_____________ p. 4
1.1.                          Funcţionarea                          băncilor
comerciale_________________________________________ p. 4
      1.1.1.   Locul   şi   rolul   băncilor    comerciale    în    economie
_______________________ p. 4
      1.1.2.            Funcţiile            băncilor             comerciale
_____________________________________ p. 4
      1.1.3. Conduita bancară – suport în desfăşurarea şi îndeplinirea
                                   principalelor                     funcţii
bancare______________________________________ p. 5
      1.1.4.        Orientarea         actuală         a         activităţii
bancare______________________________ p. 5
1.2.     Reglementarea     legală     a     activităţii      bancare      în
România________________________ p. 6
      1.2.1.                     Principiile                     activităţii
bancare_____________________________________  p. 6
      1.2.2.    Norme    comune    privind     constituirea     societăţilor
bancare________________ p. 6
      1.2.3.        Operaţiuni        efectuate        de        societăţile
bancare__________________________  p. 7
2. ACTIVITATEA  DE  CREDITARE  ÎN  CADRUL  BRD  -  GROUPE  SOCIÉTÉ  GÉNÉRALE
S.A.______________________________________________________ p. 8
2.1. Prezentarea generală a  BRD____________________________________________
 p. 8
2.2.   Activitatea   de   creditare,   componentă   de   bază   în    cadrul
BRD___________________ p.11
      2.2.1.                           Riscuri                            şi
      garanţii______________________________________________ p.12
      2.2.2. Noţiunea de Grup. Persoane aflate în relaţii speciale cu  Banca
      __________ p.15
      2.2.3. Punerea la dispoziţie,  urmărirea,  reînnoirea  şi  rambursarea
      creditelor_____ p.15
      2.2.4.Clasificarea                                         creditelor.
      Provizioane________________________________ p.16
      2.2.5.                          Operaţiuni                          de
      credit____________________________________________ p.16
      2.2.6.                Dosarele                de                credit
_____________________________________________ p.19
      2.2.7. Credite neperformante__________________________________________
p.20
3. ANALIZĂ PRELIMINARĂ PRIVIND ACORDAREA UNUI CREDIT  DE  INVESTIŢII  PENTRU
S.C. COVAPROD S.A. __________________________ p.22
3.1.                                                               Definirea
produsului___________________________________________________ p.22
3.2.                                                            Beneficiarii
produsului_________________________________________________ p.22
3.3.                                                        Caracteristicile
produsului______________________________________________ p.22
3.4. Competenţe de  aprobare________________________________________________
p.24
3.5.                               Condiţii                               şi
baremuri___________________________________________________  p.24
3.6.                             Documentaţia                             de
credit_________________________________________________ p.25
3.7.                            Analiza                            dosarului
_____________________________________________________ p.25
3.8.                         Contractarea                         creditului
________________________________________________ p.26
3.9.                                                           Administrarea
creditului________________________________________________ p.26
CONCLUZII__________________________________________________ p.29
BIBLIOGRAFIE_______________________________________________________ p.31

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu