Determinarea situatiei financiare a intreprinderii

                                   CUPRINS
Introducere.................................................................
...............................................................5
1.         Ciclurile         financiare          ale          întreprinderii
   ..........................................................................
   ....6
   1.1.               Fluxurile               financiare                ale
întreprinderii..............................................................
.............6
       1.1.1.                          Fluxurile                          şi
stocurile...................................................................
........................8
       1.1.2.              Fluxurile              financiare              de
contrapartidă...............................................................
...9
       1.1.3.                      Fluxurile                      financiare
autonome....................................................................
........9
   1.2.               Ciclurile               financiare                ale
întreprinderii..............................................................
...........10.
       1.2.1.               Ciclul               de               exploatare
............................................................................
.............10
       1.2.2.                           Ciclul                            de
investiţii..................................................................
...........................11
       1.2.3.                      Ciclul                      operaţiunilor
financiare..................................................................
........11
2.           Principalele           surse           de            informaţii
   financiare................................................................
   .....14
   2.1.   Bilanţul   –   instrument   de    reflectare    a    echilibrului
financiar........................................14
       Conţinutul şi utilitatea bilanţului
   2.2.  Determinarea  situaţiei   financiare   a   întreprinderiipe   baza
bilanţului financiar
                             şi                a                 bilanţului
funcţional..................................................................
........................17
       2.2.1.                                                       Bilanţul
financiar...................................................................
...........................17
       2.2.2. Bilanţul
funcţional..................................................................
..........................23
   2.3.             Contul             de             profit             şi
pierdere....................................................................
.....................26
3.    Analiza  situaţiei  financiare  pe  baza  soldurilor  intermediare  de
gestiune....................29
   3.1.    Prezentarea    generală    a    soldurilor    intermediare    de
gestiune........................................29
       3.1.1.                                                          Marja
comercială..................................................................
............................29
       3.1.2.                                                      Producţia
exerciţiului................................................................
........................30
       3.1.3.                       Valoarea                        adăugată
............................................................................
................31
       3.1.4.         Excedentul         brut         de          exploatare
..........................................................................34
       3.1.5.                                                     Rezultatul
exploatării.................................................................
.......................35
       3.1.6.                                                     Rezultatul
curent......................................................................
.........................36
       3.1.7.                                                     Rezultatul
excepţional.................................................................
.....................36
       3.1.8.                                                     Rezultatul
net.........................................................................
...........................36
   3.2.    Soldurile    intermediare     de     gestiune.     Studiu     de
caz......................................................37
4.     Analiza     situaţiei     financiare     pe     baza      rapoartelor
   ...........................................................42
   4.1.                                                        Consideraţii
generale....................................................................
..............................42
   4.2.                               Rate                               de
rentabilitate...............................................................
.....................................43
       4.2.1.              Rate               de               rentabilitate
comercială..................................................................
......43
       4.2.2.              Rate               de               rentabilitate
economică...................................................................
.....45
       4.2.3.              Rate               de               rentabilitate
financiară..................................................................
.... ..48
   4.3.             Rate             de             structură             a
capitalului.................................................................
................. . 54
       4.3.1.                      Ratele                       echilibrului
financiar...................................................................
......... 54
       4.3.2.                           Ratele                            de
îndatorare..................................................................
....................... 58
       4.3.3. Ratele privind structura activului şi
pasivului................................................ .60
   4.4. Ratele privind rotaţia
capitalurilor...............................................................
............. .63
   4.5. Rapoarte financiare. Studiu de
caz.........................................................................
... 67
5. Metode de apreciere a riscului de faliment a
   întreprinderii........................................73
   5.1. Consideraţii
generale....................................................................
............................. 73
   5.2. Funcţii – scor bazate pe rapoarte
financiare.............................................................. 74
   5.3. Metode nefinanciare de provizioane a
falimentului.................................................. 82
   5.4. Funcţiile scor. Studiu de
caz.........................................................................
............  84
Anexă.......................................................................
..............................................................  87
Bibliografie................................................................
............................................................  90

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu