Teorii monetare contemporane

                                  Cuprins :
Cap. 1:Esenţa , rolul şi funcţiile monedei………………………
          1. Conceptul de monedă.Definiţii
          2.  Scurt istoric al monedei
          3. Esenţa, rolul şi funcţiile monedei
          4. Clasificare
Capitolul II:Teoria monetară
                 2.1 Obiectul teoriei monetare
                 2.2 Caracteristicile teoriei monetare
                    2.2.1 Locul teoriei monetare în ştiinţa economică
                    2.2.2 Caracterul relativ al teoriei monetare
                 2.3 Clasificarea teoriilor monetare contemporane
Capitolul III:Teoria clasică
                 3.1 Ipoteze ale teoriei clasice
          2. Principalele teze
          3. Poziţia faţă de politica monetară
Capitolul IV:Teoria neoclasică
                 4.1 Ipoteze ale teoriei neoclasice
                 4.2 Principalele teze
                 4.3 Poziţia faţă de politica monetară
Capitolul V:Teoria keynesiană
                 5.1 Ipoteze ale teoriei keynesiene
                 5.2 Principalele teze
                 5.3 Poziţia faţă de politica monetară
Capitolul VI:Evoluţii teoretice recente
                 6.1 Postkeynesiismul
                 6.2 Neokeynesiismul
                 6.3 Monetarismul de tip I , II
Capitolul VII:Teorii monetare ale economiilor în tranziţie
Capitolul   VIII:Asemănări   şi   deosebiri   între   principalele    teorii
                economice
Capitolul IX.Consideraţii finale
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu