Normalizarea informatiei contabile intre interesul gestionar si financiar-fiscal

                                                       Cuprins
                                 CAPITOLUL I
                     NORMALIZAREA INFORMAŢIEI CONTABILE
                          ÎNTRE INTERESUL GESTIONAR
                             ŞI FINANCIAR-FISCAL
      1.1. Necesitatea informaţiei contabile şi principalii utilizatori
        1.2. Informaţia contabilă – suport al deciziilor manageriale
                                   şi financiare
            1.3. Componentele sistemului de normalizare contabilă
                    şi reglementările financiar – fiscale
      1.4. Politici de contabilitate şi fiscalitate la nivel de unitate
                                patrimonială
                                CAPITOLUL II
           PROCEDURI OPERAŢIONAL – NORMATIVE SPECIFICE IMPORTULUI
                  2.1. Domeniul de aplicare şi terminologia
                   2.2. Principiile şi etapele importului
                      2.3. Regimurile vamale suspensive
                2.4. Evidenţa şi plata drepturilor de import
                              2.5. Zone libere
                                CAPITOLUL III
                      PARTICULARITĂŢI FINANCIAR-FISCALE
                          ÎN SPAŢIUL INTRACOMUNITAR
            3.1. Semnificaţia principiilor fiscalităţii româneşti
                      3.2. Taxarea importului de bunuri
          3.3. Scutiri de taxe pentru import de bunuri şi achiziţii
                               intracomunitare
            3.4. Accizele armonizate pentru produsele din import
                        şi deplasarea intracomunitară
                                CAPITOLUL  IV
    RECUNOAŞTEREA, EVALUAREA ŞI TRATAMENTELE CONTABILE  ALE IMPORTULUI ŞI
            LEASINGULUI LA O UNITATE PATRIMONIALĂ – STUDIU DE CAZ
                     4.1. Preliminarii privind importul
                 4.2. Delimitări teoretice privind leasingul
   4.3. Tratament financiar contabil al importului la S.C. Danubius S.R.L.
       4.4. Tratamentul financiar contabil al leasingului operaţional
        4.5. Tratamentul financiar-contabil al leasingului financiar
                         4.6. Concluzii şi propuneri
      BIBLIOGRAFIE
57 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu