Tehnica derularilor operatiunilor de comert exterior

CUPRINS
Capitolul 1. Tehnica derulării operaţiunilor de comerţ exterior     2
  1. Importanţa şi fazele derulării     2
  2. Mecanismul derulării unei operaţiuni de export 8
  3. Negocierea si rolul departamentelor firmei în procesul de derulare a
  unei operaţiuni de export  9
Capitolul 2. Lansarea ofertei de export 13
  1. Caracteristicile si conţinutul ofertei de export    13
  2. Prezentarea fizică a ofertei  16
  3. Modificarea ofertei     19
Capitolul 3. Primirea comenzii    21
  1. Analiza comenzii primite      21
  2. Evaluarea riscurilor şi a metodelor de acoperire a acestora    22
  3. Confirmarea comenzii    26
Capitolul 4. Finalizarea contractului   29
  1. Conţinutul contractului de vânzare internaţionala de mărfuri   29
  2. Semnarea contractului   33
  3. Formarea dosarului de derulare a operaţiunii şi organizarea evidenţei
  contractelor încheiate     34
Capitolul 5. Organizarea expediţiei, transportului şi asigurării mărfurilor
35
  1. Pregătirea mărfii pentru export    35
  2. Utilizarea cărăuşului sau a expeditorului      38
  3. Asigurarea mărfurilor exportate    41
Capitolul 6. Îndeplinirea formalităţilor de vămuire      44
  1. Tipuri de regimuri de vămuire 44
  2. Procedura vamală  45
  3. Formalitătile vamale în România    48
Capitolul 7. Urmărirea livrărilor contractelor externe   49
  1. Documentele necesare exportului de mărfuri     49
  2. Gestionarea lanţului documentar    60
Capitolul 8. Administrarea încasărilor valutare    63
  1. Mijloacele şi instrumentele de plată     63
  2. Tehnicile de plată internaţională  67
Capitolul 9.Exportul in comision-studiu de caz     73
  1. Denumirea si statutul juridic al firmei  Eroare! Marcaj în document
  nedefinit.3
  2. Obiect de activitate    Eroare! Marcaj în document nedefinit.3
  3. Caracteriticile contractului de comision Eroare! Marcaj în document
  nedefinit.
  4. Derularea operatiunii de export
                                                    76
  5. Rezultatele economice ale tranzactiei
                                                 77
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu