Analiza situatiilor financiare anuale la SC

                                   Cuprins
CAPITOLUL 1
Aspecte generale privind situatiile financiare anuale in Romania
1.1. Bilantul contabil…………………………………………………………………1
1.2. Contul de profit si pierdere………………………………………………………3
       1.2.1. Rolul contului de profit si pierdere in reflectarea
performantelor firmei…3
       1.2.2. Continutul si structura cheltuielilor si
veniturilor…………………………5
       1.2.3. Modelul de prezentare al contului de profit si pierdere in
Romania………7
1.3. Situatia fluxurilor de trezorerie…………………………………………………..9
1.4. Modificarea capitalului propriu………………………………………………….10
1.5. Notele explicative la conturile anuale…………………………………………...10
CAPITOLUL 2
Considerente privind situatiile financiare anuale in conformitate cu
Standardele Internationale de Contabilitate
2.1. Bilantul contabil conform IAS 1………………………………………………15
2.2. Contul de profit si pierdere in conformitate cu IAS 1…………………………17
2.3. IAS 7 – Situatia fluxurilor de trezorerie……………………………………….18
2.4. IFRS 1………………………………………………………………………….22
CAPITOLUL 3
Analiza situatiilor financiare anuale la S.C.COMPLEX SIRET S.A.
3.1. Prezentarea societatii…………………………………………………………26
3.2. Analiza pozitiei financiare pe baza bilantului………………………………..33
      3.2.1. Analiza structurii activelor la S.C. COMPLEX SIRET
S.A…………...33
      3.2.2. Analiza structurii datoriilor si capitalului
propriu……………………...43
3.3. Analiza performantelor pe baza contului de profit si pierdere……………….49

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu