Organizarea evidentei operative si contabilitatea marfurilor in comertul en-gros

                                   CUPRINS
                1.Comertul activitate de bază a economiei……..………………………………….2
           1.1.Conţinutul şi structura activităţii de comerţ………………………………...2
             1.2.Rolul economic al comerţului cu ridicata…..………………………………...5
                     1.3.Funcţiile comerţului cu ridicata………………………………………………6
            1.4. Tendinţe în evoluţia comerţului cu ridicata………..……………………….9
            1.5.Baza tehnico-materială a comerţului cu ridicata……………………………10
           2.Metode de evaluare, de evidenţă operativă şi de contabilizare a
                                                             mărfurilor...13
              2.1.Metode de evaluare a stocurilor de mărfuri………………………………..13
        2.2.Metode de evidenţă analitică a gestiunilor de mărfuri.……………………19
                      2.2.1.Metoda cantitativ-valorică………………………………………………..20
                    2.2.2.Metoda  operativ-contabilă..….…………………………………………..25
            2.2.3.Metoda centralizatoarelor de intrare-ieşire…..…………………………27
                       2.2.4.Metoda global-valorică..…….…………………………………………….29
                  2.3.Metode de contabilizare a marfurilor……………………………………….31
             3.Contabilitatea operaţiilor privind mărfurile…….…………………………….35
               3.1.Documentele utilizate pentru înregistrarea operaţiilor cu
                                                              mărfuri…..….35
      3.2.Sistemul de conturi utilizate la operaţiile cu mărfuri…..…………………44
       3.3.Contabilitatea intrărilor si ieşirilor de mărfuri …,,,………………………45
                3.3.1.Contabilitatea intrărilor de mărfuri..……………………………………45
                 3.3.2.Contabilitatea ieşirilor de mărfuri.………………………………………52
           4.Reflectarea în contabilitate a principalelor operaţiuni privind
                                                             mărfurile...…59
                     4.1.Prezentarea S.C. Zyxon S.R.L………..……………………………………..59
                             4.1.1.Scurt istoric…………….………………………………………………….59
                         4.1.2.Obiect de activitate….…………………………………………………….59
            4.1.3.Principalii indicatori economico-financiari…….……………………….60
           4.2.Studiu de caz privind circulaţia mărfurilor…..……….…………………..62
                               5.Concluzii……………...…………………………………………………………..75

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu