Orientarea sper client la firma favicom srl

Cuprins
I. Prezentarea societăţii comerciale Favicom
S.R.L................................................................ 4
1.1. Oferta de produse Favicom
............................................................................
............. 4
1.2. Catalogul de
produse.....................................................................
.............................. 5
1.3. Structura organizatorică şi resursele umane
................................................................. 6
1.4. Piaţa
organizaţiei................................................................
......................................... 6
1.4.1 Aprovizionare – furnizori
............................................................................
........... 7
1.4.2 Dimensiunea şi structura
pieţei......................................................................
......... 8
1.4.3 Dinamica pieţei
............................................................................
.......................... 9
1.4.4 Concurenţa
............................................................................
................................. 9
1.4.5 Strategie de marketing
adoptată....................................................................
..............9
II. Diagnosticul viabilităţii economico-
financiare.......................................................
.............10
2.1 Analiza evoluţiei şi structurii elementelor
bilanţiere........................................ .........10
2.1.1 Situaţia
activului...................................................................
.......................... ..........10
2.1.2 Situaţia
pasivului...................................................................
....................................12
2.2 Analiza echilibrului economico-financiar prin intermediul ratelor şi
indicatorilor......13
2.2.1 Principalii indicatori economico-financiari în preţuri curente şi
comparabile..........13
2.2.2 Indicatori de standing
financiar...................................................................
..............15
2.3 Analiza evoluţiei şi structurii elementelor de venituri şi
cheltuieli................................19
2.3.1 Analiza
veniturilor.................................................................
....................................19
2.3.2 Analiza
cheltuielilor...............................................................
....................................20
2.4 Diagnosticul riscului
firmei......................................................................
.................... ..21
III. Analiza SWOT a firmei S.C. Favicom S.R.L. şi dignosticul potenţialului
de viabilitate ...23
3.1. Analiza SWOT. Definire şi
istoric.....................................................................
.............23
3.2. Descriere elemente constitutive ale Analizei
SWOT......................................................23
3.3. Analiza SWOT a S.C. Favicom S.R.L. Matricea
SWOT...............................................24
3.4. Diagnosticul potenţialului de
viabilitate.................................................................
........26
IV. Clubul
clienţilor..................................................................
.................................................30
4.1. Obiectivele clubului de clienţi
Favicom.....................................................................
....31
4.2. Campania „Primeşti orice-ţi
doreşti”....................................................................
..........31
4.2.1. Alegerea
mesajului...................................................................
..................................32
4.2.2.
Bugetul.....................................................................
..................................................33
4.2.3. Realizarea
mesajului...................................................................
...............................33
4.2.4. Catalogul
............................................................................
.......................................33
4.2.5. Desfăşurarea campaniei şi
punctajul...................................................................
.......34
4.3. Demararea clubului
Favicom.....................................................................
.....................36
4.4. Cardul de
membru......................................................................
.....................................36
Concluzii şi
recomandări.................................................................
....................................37
Bibliografie................................................................
.........................................................42
Anexe.......................................................................
...........................................................44

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu