Relatia dintre producator- consumator si piata

CUPRINS
CAPITOLUL I     - Relaţia dintre producător- consumator şi piaţă
1.1. Piaţa- loc de confruntare a consumatorilor şi producătorilor
1.2. Relaţia dintre preţ, venit  şi  satisfacerea  nevoilor  producător-
consumator
CAPITOLUL II - Impactul legislaţiei U.E. asupra producătorului
                                       român
    2.1. Intensificarea concurenţei pe piaţa  românească
    2.2. Programe de sprijinire a ţărilor in perioada de preaderare
    2.3. Indicatori de apreciere  a  eficientei  programelor  finanţate  din
fonduri structurale
CAPITOLUL III  - Satul romanesc in condiţiile acquisului
                                                  comunitar
     3.1. Adaptarea legislaţiei romaneşti in conformitate cu  P.A.C.
    3.2. Marketingul-arma in lupta de concurenţa pe piaţa  produselor  agro-
alimentare
CAPITOLUL IV – Implementarea legislaţiei comunitare in
                                           vederea dezvoltarii durabile
rurale
    4.1. Armonizarea legislaţiei la exigenţele P.A.C.
    4.2. Avantajele alinierii la standardele europene
CAPITOLUL V -   Protejarea consumatorului în condiţiile
                                          integrării României în U.E
    5.1. Avantajele consumator- producător in  condiţii de standardizare
    5.2. Adaptarea economiei romaneşti la  competitivitatea  operaţiilor  de
pe piaţa comunitara.
           Acquisul comunitar-pilon  in  adaptarea  economiei  româneşti  la
nivelul competitivitaţii europene
CONCLUZII
BIBLIOGRAFIE
106 pag

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu