ORGANIZAREA CONTABILITATII DE GESTIUNE SI CALCULATIEI COSTURILOR LA SOCIETATILE COMERCIALE DE CONSTRUCTII MONTAJ

                                C U P R I N S
CUVÂNT ÎNAINTE   4
CAPITOLUL I 6
IMPORTANŢA, SFERA DE CUPRINDERE A CONTABILITAŢII DE GESTIUNE ŞI A
CALCULAŢIEI COSTURILOR 6
    1.1. Obiectul, rolul şi funcţiile contabilităţii de gestiune    6
    1.2. Raportul dintre contabilitatea financiară şi  contabilitatea de
gestiune    8
    1.3. Importanţa studiului costurilor     11
    1.4. Noţiunea şi conţinutul calculaţiei costurilor  12
    1.5. Caracteristicile calculaţiei costurilor şi rezultatelor    15
    1.6. Clasificarea cheltuielilor care formează costul producţiei 16
CAPITOLUL II     24
ORGANIZAREA CONTABILITAŢII DE GESTIUNE ŞI A CALCULAŢIEI COSTURILOR  24
    2.1. Premisele organizării contabilităţii de gestiune şi a calculaţiei
costurilor  24
    2.2. Locurile de cheltuieli şi rolul lor în calculaţia costurilor    26
    2.3. Purtătorii de costuri şi rolul lor în calculaţie     27
    2.4. Factori care determină organizarea contabilităţii de gesti-   une
28
    2.5. Principiile de organizare a contabilităţii de gestiune şi a
calculaţiei costurilor.      29
    2.6. Organizarea sistemului de conturi de gestiune pentru evidenţa
cheltuielilor şi a producţiei     31
         2.6.1. Contabilitatea decontărilor interne      32
         2.6.2. Conturile de calculaţie, rolul şi funcţiile acestora.     35
         2.6.3. Contabilitatea costului producţiei 38
CAPITOLUL III    45
PROCEDEE GENERAL UTILIZATE ÎN CALCULAŢIA COSTURILOR      45
    3.1. Procedee de calculaţie şi delimitare a cheltuielilor pe purtători
de costuri şi pe zone de cheltuieli.    45
    3.2. Procedee de repartizare a cheltuielilor indirecte.   48
    3.3. Procedee de delimitare a cheltuielilor de producţie în variabile
şi fixe.    51
    3.4. Procedee de calcul a costului pe unitate de produs   55
    3.5. Procedee de calcul privind producţia de fabricaţie interdependentă
59
CAPITOLUL IV     61
METODELE DE CALCULAŢIE A COSTURILOR     61
    4.1. Consideraţii cu privire la conceptul de metodă de calculaţie a
costurilor  61
    4.2. Sistemul metodelor de calculaţie a costurilor  62
         4.2.1. Etapele de desfăşurare a lucrărilor de calculaţie a
costurilor  75
         4.2.2. Trăsături generale privind metodele de calculaţie a
costurilor  77
CAPITOLUL V 79
STUDIU DE CAZ: CALCULAŢIA COSTURILOR ÎN CONSTRUCŢII      79
    5.1. Prezentarea societăţii comerciale de construcţii-montaj BRAVCOF SA
79
    5.2. Informaţii generale privind investiţia curentă 82
    5.3. Organizarea contabilităţii de gestiune şi calculaţiei costurilor
la SC BRAVCOF SA 83
CAPITOLUL VI     99
PROPUNERI DE ÎMBUNATAŢIRE A  METODEI DE CALCULAŢIE A COSTURILOR     99
    6.1. Analiza şi controlul costurilor directe   100
    6.2. Analiza şi controlul costurilor indirecte 101
    6.3. Evidenţierea costurilor potrivit metodei propuse     103
    6.4.Propuneri privind reducerea cheltuielilor de producţie      105
    6.5. Posibilităţi de perfecţionare a documentelor primare, potrivit
metodei de calculaţie propuse     106
a n e x e………………………………………………………………………. 106
BIBLIOGRAFIE     113

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu