DATORIILE PE TERMEN LUNG ALE INTREPRINDERII

                                   CUPRINS
I.    Sursele de finanţare ale întreprinderii
     1. Surse interne
        .....................................................................
        ............
     2. Surse
        externe..............................................................
        ................
       1.3   Credite pe termen……………………………………………..
II.  Dimensionarea nevoii de creditare pe termen lung
     1. Factorii de influenţă........ ....... ......... ...........
        ......... ....  ...... ....
     2. Documentaţia ..... ....... ........ ....... ......... ...........
        ......... ....  ....
     3. Aprobarea ..... ....... ........ ....... ......... ...........
        ......... ....  ......
III. Efectele îndatorării
     1. Efectul de levier ..... ....... ........ ....... .........
        ........... ......... ....  .
     2. Rata economică şi rata financiară ..... ....... ........ .......
        ......... ..
     3. Dobânda si efectele antrenate
IV. Îndatorarea în condiţii de inflaţie
     1. Influenţa inflaţiei asupra îndatorării ..... ....... ........
        ....... .........
     2. Influenţa de curs ..... ....... ........ ....... .........
        ........... ......... ....
 V.  Concluzii
VI. Bibliografie ..... ....... ........ ....... ......... ...........
......... ....  ......

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu